Aktualności

Projekt ,,Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego" w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem


10 października w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się badania profilaktyczne w ramach projektu ,,Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego". Bezpłatne badania wśród pracowników starostwa przeprowadzane były w kierunku chorób układu krążenia, nowotworów i depresji, m.in. badania biochemiczne krwi z wykorzystaniem szybkich testów paskowych, pomiary antropometryczne oraz ciśnienia tętniczego, określenie czynników zachorowania. W trakcie badań pracownicy mogli skorzystać również z porady edukatora zdrowotnego. 

 

W 2018 roku pracownicy przedstawili pracodawcom prawie 20 milionów zwolnień lekarskich, generując 243 mln dni absencji chorobowej. Szacuje się, że w roczne koszty absencji w Polsce wynoszą powyżej 17,5 mld złotych, z czego 40% kosztów ponoszą pracodawcy. W zakładach pracy, w których absencja kształtuje się na średnim poziomie około 5 % koszty z nią związane wynoszą od 3 do 4,5 tysiącła zł rocznia na jednego pracownika. Powyższe koszty można istotnie ograniczyć poprzez poprawę stanu zdrowia osób pracujących,a  tym samym redukcję absencji chorobowej. W odpowiedzi na te wyzwania Samorząd Województwa Podlaskiego opracował ,,Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim". Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

Celem głównym programu jest poprawa stanu zdrowia osób w wieku 25-50 lat pracujących w województwie podlaskim poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia do roku 2021. 

 

Lider projektu - Uniwersytet Medyczny w Białymstokupartnerzy - Łomżyńskie Centrum Medyczne, Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszenie EURYDYKI w Białymstoku.