Aktualności

Projekt pn. „Zostań przedsiębiorczym".


Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach i Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. Z O.O. realizują projekt pn. „Zostań przedsiębiorczym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Głównym celem Projektu jest udzielenie wsparcia szkoleniowego, doradczego i finansowego-przygotowującego do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

            Uczestnikiem Projektu „Zostań przedsiębiorczym” może być osoba:

- bezrobotna zarejestrowana w PUP, nieaktywna zawodowo- ucząca się lub kształcąca, bądź zatrudniona,

- zamieszkująca na obszarze powiatu siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, bielskiego bądź hajnowskiego,

- zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą  w ramach realizacji Projektu,

- nieposiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Informujemy, iż w dniu 17 października 2013 roku, o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, sala konferencyjna Nr 128 (I piętro) odbędzie się konferencja, podczas której osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły uzyskać szczegółowe informacje.

            W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach zwraca się z prośbą o rozpropagowanie informacji na temat realizacji powyższego projektu na terenie Państwa powiatu.

 

Starosta

Mikołaj Mantur

Kontakt:

Henryka Morzy

Tel: 85/ 65-66-511

 

Otrzymują:

  1. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
  2. Starostwo Powiatowe w Hajnówce
  3. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem