Aktualności

Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński


Starostwo Powiatowe w Łomży wraz z Łomżyńskim Forum Samorządowym realizuje projekt pn. ,,Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński” w ramach Działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest utworzenie 40 miejsc pracy w ramach samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób z terenu: miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu wysokomazowieckiego, powiatu zambrowskiego, powiatu grajewskiego, gminy Tykocin, Zawady chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Grupą docelową są osoby fizyczne powyżej 30 roku życia, bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające minimum jedno z poniższych kryteriów:

• kobiety,

• osoby starsze po 50 roku życia,

• osoby z niepełnosprawnością,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań:

1. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej – max. 23.000 zł na uczestnika.

3. Wsparcie pomostowe finansowe:

a) 1.600 zł przez 6 – m-cy,

b) 800 zł – przez kolejne 6 m-cy.

4. Specjalistyczne wsparcie towarzyszące (w zakresie wdrażania działań innowacyjnych oraz w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej)

5. Forum wymiany doświadczeń (spotkania, szkolenia, warsztaty w celu nawiązania relacji biznesowych oraz pozyskania wiedzy i informacji w celu budowania przewagi konkurencyjnej firmy).

 

Rekrutacja uczestników rozpocznie się 18 czerwca 2018 roku i potrwa do 2 lipca 2018 r.

Termin realizacji projektu: 01.04.2018 - 30.11.2019 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

  • Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 322, tel. 86 215-69-13, e-mail: Turn on Javascript!  
  • Łomżyńskie Forum Samorządowe, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża pok. 110, tel.724 551 858/9,  Turn on Javascript! 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie: www.powiatlomzynski.pl oraz www.lfs.lomza.pl

 

 

Uwaga! W oparciu o informacje uzyskane z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz UMWP w Białymstoku informujemy, iż istnieje możliwość wystąpienia niekwalifikowalności podatku VAT od zakupu i usług dokonanych w ramach uzyskanej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w związku z czym równowartość odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U..2017, poz.1221) podatku będzie podlegała zwrotowi. Aktualne stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014 - 2020 w tej kwestii dostępne będzie na stronie internetowej beneficjenta.

 

 plakat-przedsiebiorczy-subregion-łomzynski