Aktualności

Przyszłość Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie


Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie to najstarsza szkoła w powiecie wysokomazowieckim. Placówka, licząca sobie ponad 100 lat, założona przez Stefanię Karpowicz w 1913 roku, budzi sentyment oraz dumę zarówno wśród członków środowisk historyczno-akademickich jak i uczniów oraz mieszkańców powiatu. Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie znajduje się wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

 

Tym większym zmartwieniem jest malejące zainteresowanie placówką wśród uczniów. Widmo zamknięcia wisi nad szkołą od dłuższego czasu i jest nieustannym przedmiotem zainteresowania Zarządu oraz Rady Powiatu Wysokomazowieckiego. Podczas IV sesji Rady Powiatu wielu radnych wygłosiło opinie, jednoznacznie popierające wszelkie inicjatywy, które mogłyby wpłynąć na uratowanie placówki przed zamknięciem.

 

Obecną sytuację szkoły opisała podczas sesji przedstawicielka dyrekcji oraz członkini rady pedagogicznej, pani Joanna Krawczuk, która podkreśliła, iż w ostatnich tygodniach powołany został zespół roboczy ds. zbadania zainteresowania szkołą wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wyniki badań napawają ogromnym optymizmem – coraz więcej młodych ludzi zwraca swój wzrok na Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

 

Istnieje duża szansa na osiągnięcie minimum podań o przyjęcie w roku szkolnym 2019/2020. W przypadku utworzenia nowej klasy, liczącej co najmniej 18 uczniów, szkoła nie zostanie zamknięta, o co mocno stara się Dyrekcja placówki i Zarząd Powiatu. W tym celu podejmowane są liczne akcje we współpracy z obecnymi uczniami, rodzicami, nauczycielami i władzami powiatu, mające ukazać zalety i korzyści płynące z uczęszczania do placówki o tak szanowanej, długiej historii.

 

Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński w trakcie obrad wielokrotnie podkreślił, iż podejmowana podczas sesji Rady Powiatu uchwała o zamiarze likwidacji szkoły jest jedynie przygotowaniem prawnym na najczarniejszy z możliwych scenariuszy – tj. brak odpowiedniej ilości podań o przyjęcia do szkoły. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w lipcu, po zakończeniu procesu rekrutacji do szkół średnich.

 

Radni, Dyrekcja szkoły oraz Zarząd Powiatu dołożą wszelkich starań, by zapewnić uczniom oraz placówce jak najlepsze warunki kształcenia i możliwość doskonalenia edukacji w szkole o tak bogatej tradycji.

 

W roku 2010, niejako przewidując postępujący trend wśród uczniów Zarząd Powiatu podjął decyzję o częściowym wykorzystaniu budynków związanych z jednostką na cele Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnego oraz powstanie Zakładu Aktywizacji Zawodowej. W pobliżu szkoły znajduje się m.in. internat, stadnina koni oraz boiska sportowe, zaś w najbliższym czasie powstać ma tam także Otwarta Strefa Aktywności dla uczniów oraz mieszkańców miejscowości.