Aktualności

RADA EKSPERTÓW MLECZARSTWA


Prezes Rady Ministrów

Donald Tusk

 Szanowny Panie Premierze,

 

w sytuacji grożącej nam katastrofy, w poczuciu patriotycznego obowiązku, zwracam się do Pana z gorącym apelem o podjęcie radykalnych działań ratunkowych umożliwiających funkcjonowanie nie tylko mojej branży – mleczarstwa, ale również całego sektora
rolno-spożywczego. To, że polski eksport żywnością stoi, nie jest dla nikogo tajemnicą. Nie jest nią również fakt, iż jego całkowite wstrzymanie, także do krajów, które nie wprowadziły embarga na nasze produkty, może doprowadzić w niedalekiej przyszłości do sytuacji trudnej do wyobrażenia w skali całego Państwa.

Szanowny Panie Premierze, wspólnym naszym wysiłkiem, przy wsparciu Unii Europejskiej, zbudowaliśmy nowoczesne polskie mleczarstwo, czego Mlekovita jest najlepszym przykładem. Polskie produkty na rynkach całego świata są wyznacznikiem nie tylko naszych umiejętności zawodowych, ale stanowią także podstawę bytu znacznej części polskiego społeczeństwa. Dlatego znając Pana patriotyzm, ten zwykły, prosty, codzienny, wierzę gorąco w Pańskie szybkie i stanowcze decyzje.

 

 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Ekspertów Mleczarstwa

Dariusz Sapiński