Aktualności

Rada Powiatu Wysokomazowieckiego przyjęła budżet powiatu na 2020 rok


Jednym z najważniejszych punktów XIII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego dnia 20 grudnia 2019 roku było uchwalenie budżetu powiatu na 2020 rok. W imieniu Zarządu Powiatu projekt budżetu przedstawił Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, który zwrócił uwagę na rekordową kwotę wydatków inwestycyjnych w roku 2020 w wysokości ponad 50 mln złotych.

 

- Wydawało się nam, że bardzo dobrym i rekordowym rokiem pod kątem inwestycji był rok 2019 - powiedział Starosta Wysokomazowiecki. -  Na przyszły rok Zarząd Powiatu pragnie przedstawić jeszcze bardziej ambitny budżet, który zakłada dochody w wysokości 111 680 666 zł, w tym majątkowe niemal 40 mln złotych oraz wydatki na poziomie 113 480 666 zł, z tego majątkowe na poziomie ponad 50 mln złotych. To na pewno najwyższe wydatki majątkowe w historii, uchwalane przez Wysoką Radę. (...) Chcę podkreślić, że są to środki, które nie przysługują powiatowi z jakiegoś rozdzielnika. (...) Te pieniądze po stronie dochodowej w wysokości 40 mln złotych nie spadły z nieba. O te pieniądze trzeba mocno zabiegać, pisać dobre projekty, dobre wnioski, mieć argumenty za nimi przemawiające.

 

Główne zadania inwestycyjne zawarte w budżecie na 2020 rok to m.in. modernizacje dróg:

- Dąbrowa Wielka - Dabrowa Łazy

- Bryki - Kamień-Rupie

- Kamień-Rupie - Dąbrowa Zabłotne

- Dąbrowa Zabłotne - Dąbrowa Wielka

- Czyżew - Andrzejewo

- Krzeczkowo Mianowskie

- Jabłoń Zarzeckie - Jabłoń Kościelna

- Krasowo Wielkie - Markowo-Wólka

- Lubowicz Wielki - Lubowicz-Byzie

- Ulica Pałacowa w Ciechanowcu w kierunku Kozarzy

- Radziszewo Sieńczuch - Czaje-Wólka

- Wyszonki Kościelne

- Droga wojewódzka do Pszczółczyna

- Klukowo - Kostry-Śmiejki

- Kalinowo-Solki – Chojane Sierocięta

- Ciechanowiec – Tworkowice

- Wojtkowice Stare - Wojtkowice Glinna

- Przebudowa mostu w Pszczółczynie wraz z rozbudową dojazdów

oraz:

- Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych

- Zakup sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych

- Utworzenie geoportalu

- Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym

- Modernizacja i docieplenie dachu ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem

- Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

 

Starosta Wysokomazowiecki szczególnie podkreślił znaczenie modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, na której przeprowadzenie powiat otrzymał 12 mln złotych z budżetu państwa. W kolejnym roku planowane jest również złożenie wniosków w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, dotyczących m.in. instalacji paneli fotowoltaicznych w Szpitalu Ogólnym oraz doposażenia poszczególnych oddziałów szpitala w specjalistyczny sprzęt.

 

Starosta wspomniał również o zwiększonych wydatkach w związku z podniesieniem wynagrodzeń w jednostkach powiatowych.

 

- W każdej jednostce powiatowej te wynagrodzenia będą podniesione. Lata następne nie zapowiadają się gorzej, są prognozy, które mówią o minimalnym wynagrodzeniu w 2021 roku na poziomie 3 tysięcy złotych. Dla jednostek samorządowych jest to trudne, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Budżet nasz jest bardzo obiecujący i bardzo ambitny. My jesteśmy ludźmi ambitnymi, nasi mieszkańcy są ludźmi ambitnymi, musimy więc dostosować się do ich postulatów. Wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Na pewno chciałoby się więcej, lepiej, mocniej, uważam jednak, że ten budżet (który mam nadzieję Wysoka Rada przyjmie), jest budżetem na miarę naszych możliwości, choć jeszcze kilka lat temu nie śniło mi się, że będą u nas tak duże pieniądze na działania inwestycyjne.

 

Starosta zachęcił wszystkich radnych do dyskusji na temat ewentualnej zmiany siedziby Starostwa Powiatowego, podkreślając, że przeniesienie siedziby wymagałoby kilkuletnich przygotowań, m.in. w kwestii zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów, Cecylia Szmurło przedstawiła opinię komisji o projekcie budżetu na 2020 rok. Podczas obrad komisji nie wniesiono zmian ani uwag do projektu budżetu. Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów pozytywnie oceniła ogólny kształt budżetu powiatu wysokomazowieckiego i zarekomendowała jego przyjęcie. Przewodnicząca Rady Powiatu, Dorota Łapiak przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat wysokomazowiecki w tym projekcie.

 

Projekt budżetu powiatu wysokomazowieckiego na 2020 rok zakłada:

  • dochody budżetu powiatu w wysokości 111 680 666 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 71 706 906 zł oraz majątkowe w wysokości 39 973 760 zł,
  • wydatki w wysokości 113 480 666 zł, z tego bieżące w wysokości 63 328 970 zł oraz majątkowe w wysokości 50 151 696 zł.

 

W budżecie tworzy się rezerwy. Rezerwa ogólna w wysokości 210 000 złotych, rezerwa celowa w wysokości 1 180 000 zł z przeznaczeniem na:

  • Zwiększone zadania oświatowe (900 000 zł)
  • Odprawy emerytalno-rentowe pracowników jednostek budżetowych (100 000 zł)
  • Nagrody Zarządu Powiatu dla nauczycieli (50 000 zł)
  • Zarządzanie kryzysowe (130 000 zł)

Budżet powiatu na 2020 rok został jednomyślnie przyjęty przez Radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.

 

Transmisja z XIII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego dostępna jest na naszym kanale YouTube.