Aktualności

Raport OTK 2013r.


Raport OTK 2013r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. OTK zorganizowano po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku.

Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy czy też kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów, studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego. Patronat nad przedsięwzięciem sprawują Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz  Minister  Edukacji  Narodowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem już po raz piąty włączył się w organizację OTK, w tym roku organizowanym  pod hasłem „Odkryj talenty swojego dziecka”. Celem tegorocznego przedsięwzięcia było przybliżenie zagadnień ułatwiających identyfikowanie potencjału osób stojących przed wyborami edukacyjno – zawodowymi. Określanie drzemiących możliwości, wydobywanie na światło dzienne mocnych stron to przecież pierwszy krok w długiej wędrówce do upragnionej kariery zawodowej. Inicjatywa kierowana jest nie tylko do osób bezrobotnych i młodzieży, ale do szerszego grona mieszkańców powiatu.

W związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery, Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, w dniach 14.10.2013 r. –  18.10.2013. zainicjował szereg działań kierowanych zarówno do młodzieży, osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych zainteresowanych usługą poradnictwa zawodowego. Doradcy zawodowi PUP zorganizowali spotkania dotyczące  szeroko pojętej tematyki rynku pracy i edukacji.  Celem promocji usługi doradczej  było dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, spotkania odbywały się zarówno w siedzibie urzędu,  jak również w szkołach ponadgimnazjalnych  na terenie powiatu wysokomazowieckiego. W zależności od potrzeb uczestników zajęć, poruszano różnorodne zagadnienia związane z planowaniem ścieżki kształcenia, budowaniem kariery zawodowej i samorozwojem. Spotkania odbywały się w formie grupowej lub indywidualnej,  w zależności od oczekiwań grupy docelowej udzielano informacji, prowadzono warsztaty, pogadanki, wykłady.

 

Podczas trwania OTK 2013, przeprowadzono następujące działania:

 

 • Dni otwarte  doradztwa zawodowego (14-18.10.2013r.) – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Tematyką spotkań było lepsze zrozumieniu sytuacji i problemów zgłaszających się osób, planowanie działań, rozmowy na temat systemu wartości, celów życiowych, motywacji, zainteresowań oraz planów zawodowych. Podczas spotkań indywidualnych
  z klientami, doradcy nie tylko przekazali wiedzę, ale przede wszystkim pomogli w kształtowaniu umiejętności obiektywnego oceniania i poznawania samego siebie oraz realnego planowania.
 • Grupowe informacje zawodowe „Rola urzędu pracy w planowaniu kariery zawodowej
   (15 – 17.10.2013r.). W tych dniach doradcy zawodowi odwiedzili uczniów klas maturalnych ze szkół ponadgimnazjalnych z  powiatu wysokomazowieckiego: Zespół Szkół Ogólnokształcących
  i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, Zespól Szkół Rolniczych w Krzyżewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie oraz  Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Głównym celem spotkań była promocja poradnictwa zawodowego oraz podkreślenie  jego znaczenia
  w odkrywaniu swoich talentów i  w planowaniu indywidualnej ścieżki edukacyjno-  zawodowej.  W spotkaniach z doradcą zawodowym PUP uczestniczyło ponad 200 uczniów.
 • Warsztaty „ Motywacja w procesie poszukiwania pracy” (17.10.2013r.), których celem było wzbudzenie refleksji nad własną motywacją w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów, zainspirowanie uczestników, by aktywniej podchodzili do swojej przyszłości na rynku pracy oraz warsztaty „Rozpoznanie zainteresowań zawodowych – predyspozycje, preferencje, kompetencje” (18.10.2013r.),  których założeniem było określenie preferencji/ zainteresowań zawodowych osób bezrobotnych uczestniczących w poradzie grupowej, określenie kierunku dalszego kształcenia lub szkolenia oraz poznanie przyczyn dotychczasowych niepowodzeń zawodowych.

Podjęta  inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem, a do rezultatów  związanych z tegorocznym Ogólnopolskim Tygodniem Kariery  można zaliczyć m.in.: zwrócenie uwagi na świadome planowanie dalszej drogi edukacyjnej  oraz zawodowej poprzez inwestowanie w siebie, rozwój własnych talentów – wiedzy, zdolności, zainteresowań; zainicjowanie potrzeby poszukiwań własnej ścieżki kariery;  pogłębienie wiedzy o prawach rządzących rynkiem pracy, o sytuacji na lokalnym i krajowym rynku pracy a także popularyzowanie działań urzędu pracy w Wysokiem Mazowieckiem. Łącznie z usług doradców zawodowych w trakcie OTK w 2013 roku skorzystało ponad 250 osób.

 

opracowała:

Sylwia Żukowska