Realizacja Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ - edycja 2022


 

 

Realizacja Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’

- edycja 2022

 

 

Powiat Wysokomazowiecki realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym  dla:

a)  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b)  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez

     uczestnika miejsca;

  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej

      lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem zakończyła się procedura zamówienia na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. W ramach procedury zatrudniono 8 asystentów świadczących w/w usługi na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

 

Informujemy, iż nadal trwa nabór uczestników do Programu, którzy są zainteresowani wsparciem asystenta.

 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Przewidywana liczba uczestników Programu to 31 osób, w tym:

  • 7 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (nabór otwarty),
  • 23 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (nabór zamknięty, z uwagi na wyczerpany limit osób),
  • 1 dziecko do 16 roku z orzeczeniem o niepełnosprawności (nabór otwarty).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu, dostępnej na stronie internetowej: pcprwysokiemazowieckie.pl

Więcej informacji można uzyskać w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Mickiewicza 1 w Wysokiem Mazowieckiem lub pod numerami telefonów: 86 306 72 08, 502 153 040.