REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI


Drodzy Uczniowie!

Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych dniach. Proponujemy Wam zapoznanie się z ofertą edukacyjną powiatu wysokomazowieckiego na rok szkolny 2022/2023.

Nasze szkoły mają znakomitą bazę dydaktyczną. Reprezentują wysoki poziom nauczania, o czym świadczy wysoki wskaźnik zdawalności egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych. Poniżej prezentujemy podstawowe dane dotycząc rekrutacji. Ze szczegółami zapoznacie się na stronach internetowych szkół lub w ich sekretariatach.

Życzymy, abyście dokonali trafnego wyboru.

 

Szkoły dla młodzieży

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych

w Wysokiem Mazowieckiem

ul. 1000 Lecia 15,  18-200 Wysokie Mazowieckie

e-mail: sekretariat@jagiellonczyk.org.pl

www.jagiellonczyk.org.pl

Typ szkoły

Profil

Liczba miejsc

liceum ogólnokształcące

humanistyczno-prawniczy                                                             

30

matematyczno-fizyczny                                                                 

30

biologiczno-chemiczny

30

językowy

30

geograficzno-matematyczny

30

ogólny

30

informatyczny

30

policyjny

30

 
Zespól Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie

e-mail: zesp_szk_zaw@o2.pl
 www.zszwysmaz.podlasie.pl

Typ szkoły

Profil/zawód

Liczba miejsc

technikum

technik ekonomista

30

technik logistyk

30

technik hotelarstwa

30

technik technologii żywności

30

technik żywienia i usług gastronomicznych

30

technik informatyk

30

technik przetwórstwa mleczarskiego

30

technik programista

30

technik fotografii i multimediów

30

technik usług fryzjerskich

30

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie
e-mail: ckzwmsekr@go2.pl
www.ckzwm.edu.pl

Typ szkoły

Profil/zawód

Liczba miejsc

technikum

technik mechatronik

30

technik pojazdów samochodowych

30

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

30

technik chłodnictwa i klimatyzacji

30

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

30

technik robotyk

30

branżowa szkoła I stopnia

oddział wielozawodowy: kucharz, sprzedawca, cukiernik, przetwórca mięsa, piekarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, rolnik, blacharz samochodowy, murarz-tynkarz, elektromechanik, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, lakiernik samochodowy, dekarz, krawiec, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, ślusarz, fotograf, tapicer, monter izolacji budowlanych, blacharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, kowal, zegarmistrz, kominiarz, cieśla, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator maszyn leśnych, operator mechanik maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

30

branżowa szkoła II stopnia

technik budownictwa

30

technik inżynierii sanitarnej

30

technik robót wykończeniowych w budownictwie

30

technik żywienia i usług gastronomicznych

30

technik pojazdów samochodowych

30

technik rolnik

30

 

 

Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz
w Krzyżewie
Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły
e-mail:  zsrkrzyzewo@wp.pl 
www.zsrkrzyzewo.pl

Typ szkoły

Profil/zawód

Liczba miejsc

technikum

technik rolnik

30

technik handlowiec

30

technik masażysta

30

technik agrobiznesu

30

technik robót wykończeniowych w budownictwie

30

branżowa szkoła I stopnia

Wielozawodowy: rolnik, ogrodnik, pszczelarz, stolarz

30

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec
e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
www.zsoiz-ciechanowiec.pl

Typ szkoły

Profil/zawód

Liczba miejsc

liceum ogólnokształcące

politechniczny

30

przygotowania wojskowego

60

medyczny

30

humanistyczno-prawny

30

informatyczny

30

technikum

technik usług fryzjerskich

30

technik budownictwa

30

technik żywienia i usług gastronomicznych

30

technik robót wykończeniowych w budownictwie

30

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

30

branżowa szkoła I stopnia

oddział wielozawodowy: kucharz, sprzedawca, cukiernik, przetwórca mięsa, piekarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, rolnik, blacharz samochodowy, murarz-tynkarz, elektromechanik, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, lakiernik samochodowy, dekarz, krawiec, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, ślusarz, fotograf, tapicer, monter izolacji budowlanych, blacharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, kowal, zegarmistrz, kominiarz, cieśla, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator maszyn leśnych, operator mechanik maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

30

branżowa szkoła II stopnia

technik budownictwa

30

technik inżynierii sanitarnej

30

technik robót wykończeniowych w budownictwie

30

technik usług fryzjerskich

30

technik żywienia i usług gastronomicznych

30

technik pojazdów samochodowych

30

technik rolnik

30

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew
e-mail: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl
www.zsoiz-czyzew.pl

Typ szkoły

Profil/zawód

Liczba miejsc

liceum ogólnokształcące

humanistyczny

30

dziennikarsko – internetowy 

30

mundurowy

30

opiekuńczo - pedagogiczny

30

politechniczny

30

technikum

technik żywienia i usług gastronomicznych

30

 

technik agrobiznesu

30

technik informatyk

30

technik rachunkowości

30

technik ochrony środowiska

30

technik turystyki na obszarach wiejskich

30

branżowa szkoła I stopnia

oddział wielozawodowy: kucharz, przetwórca mięsa, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, sprzedawca, piekarz, stolarz, fryzjer, cukiernik, operator urządzeń przemysłu chemicznego.

30

 

 

 

Szkoły dla dorosłych

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie

e-mail: ckzwmsekr@go2.pl 
www.ckzwm.edu.pl

Typ szkoły

Profil/zawód

Liczba miejsc

 

liceum ogólnokształcące

 ogólny

60

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

w Ciechanowcu

ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec

e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
www.zsoiz-ciechanowiec.pl

Typ szkoły

Profil/zawód

Liczba miejsc

(po branżowej szkole I stopnia)

po szkole podstawowej, po gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej)

liceum ogólnokształcące

ogólny

60

szkoła policealna

technik administracji

30

technik usług kosmetycznych

30

opiekun w domu pomocy społecznej

30

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

w Czyżewie

ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew

e-mail: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl
www.zsoiz-czyzew.pl

Typ szkoły

Profil/zawód

Liczba miejsc

(po branżowej szkole I stopnia)

po szkole podstawowej, po gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej)

liceum ogólnokształcące

ogólny

30

         

 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

w Ciechanowcu

ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec

e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
www.zsoiz-ciechanowiec.pl

Kwalifikacja

Symbol kwalifikacji

Zawód

Liczba  miejsc

Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.04.

rolnik

60

Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.02.

kucharz

30

Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.01.

fryzjer

30

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

HGT.12.

technik żywienia i usług gastronomicznych

30

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

ROL.10

technik rolnik.

30

Projektowanie i wykonanie fryzur

FRK.03.

technik usług fryzjerskich

30

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

FRK.04.

technik usług kosmetycznych

30

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.11.

 

technik robot wykończeniowych w budownictwie

 

30

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.25.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.12.

 

technik budownictwa

 

30

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

BUD.14.

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.04.

 

 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

30

 

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

PGF.05.

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

w Czyżewie

ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew

e-mail: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl
www.zsoiz-czyzew.pl

Kwalifikacja

Symbol kwalifikacji

Zawód

Liczba miejsc

Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.04.
technik agrobiznesu
30
Prowadzenie chowu i inseminacja zwierząt
ROL.11.
technik weterynarii
30
Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.01.
technik technologii żywności
30
Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
SPC.04.
30
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.05.
technik rachunkowości
30
Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
HGT.09.
technik turystyki na obszarach wiejskich
30

 

Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz

w Krzyżewie

Krzyżowo 32, 18-218 Sokoły

e-mail:zsrkrzyzewo@wp.pl
www.zsrkrzyzew.pl

Kwalifikacja

Symbol kwalifikacji

Zawód

Liczba miejsc

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
ROL.10.
technik rolnik

 

30

 

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
ROL.03.
pszczelarz
30
Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.04.
rolnik
30
Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej
ROL.09.
technik pszczelarz
30

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie

e-mail: ckzwmsekr@go2.pl
www.ckzwm.edu.pl

Kwalifikacja

Symbol kwalifikacji

Zawód

Liczba miejsc

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

ROL.10

technik rolnik

 

30

Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.04

rolnik

30

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

MOT.06.

technik pojazdów samochodowych

30

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstw w agrobiznesie

ROL.05.

technik agrobiznesu

30

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa  pojazdów samochodowych

MOT.05.

mechanik pojazdów samochodowych

30

 

             

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej  www.men.gov.pl zostały ogłaszane terminy postepowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkól dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzonych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku egzaminu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Do pozostałych typów szkół terminy rekrutacji zostały określone w zarządzeniu Nr 2/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.