Aktualności

Remont drogi powiatowej na odcinku Wnory Stare - Wnory Pażochy


Rozpoczął się remont drogi powiatowej Nr 2048B na odc. Wnory Stare – Wnory Pażochy. Obecnie trwają prace nad wykonaniem przepustów pod koroną drogi.

 

W kolejnych etapach przewiduje się: wycinkę drzew i krzewów, wykonanie nawierzchni bitumicznej o szer. 5,0 m oraz poboczy gruntowych o szer. 1,5 m, a także wykonanie zjazdów żwirowych i bitumicznych na drogi gminne i dojazdowe.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 8 w Wysokiem Mazowieckiem. Termin zakończenia prac przewidziany jest na listopad 2021r.