Remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek – Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki – Kostry Podsędkowięta – Wyszonki Wypychy,


Trwają prace związane z remontem przepustów na drodze powiatowej Nr 2070B Gródek – Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki – Kostry Podsędkowięta – Wyszonki Wypychy.

Utrudnienia, w tym zamknięcie powyższego odcinka drogi, potrwają od 09.09.2022r. do 31.10.2022r. Ruch odbywać się będzie zgodnie z oznakowaniem robót na czas budowy.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem i firma PRD-M „MIKST”  Sp. z o. o. przepraszają za utrudnienia.