Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2063B na odcinku Sokoły – Nowe Racibory


W dniu 14 września 2022r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2063B na odcinku Sokoły – Nowe Racibory”. Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania przetargowego jest UNIBEP S.A. z siedzibą przy ul. 3 Maja 19 w Bielsku Podlaskim.

W imieniu Zamawiającego umowę podpisał:

-        Marcin Korcz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego,

natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisał:

-        Sławomir Moczydłowski – Dyrektor Infrastruktury Drogowej UNIBEP S.A.

Przedmiotem inwestycji jest:

-        wykonanie nawierzchni jezdni, chodników dla pieszych, skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów publicznych i indywidualnych, poboczy na odcinku drogi o długości 6,7 km,

-        przebudowę przepustów pod koroną drogi,

-        przebudowę mostu na przepust,

-        przebudowę kablowej i napowietrznej linii telekomunikacyjnej,

-        budowę kanału technologicznego,

-        wycinka drzew i krzewów.

Planowany termin zakończenia prac został przewidziany na wrzesień 2023r.. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 22 579 486,18 zł brutto. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz budżetu gminy Sokoły.