Aktualności

Rozpoczęto prace budowlane na drodze powiatowej na odcinku Czyżew-Andrzejewo


Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informują o rozpoczęciu III etapu inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2038B Nr 2038B Czyżew – gr. woj. (Andrzejewo) w lok 0+365 – 2+810. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o.o., ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów.

 

Termin realizacji: 2019r. – 2021r.

 

I etap inwestycji (zakończony 04.10.2019r. – zgodnie z protokołem odbioru.): wykonano przepust w lok. 2+798,00

 

II etap inwestycji (zakończony 03.09.2020r. – zgodnie z protokołem odbioru.): wykonano przepust w lok. 0+430,00

 

III etap inwestycji (2021r. - planowana data zakończenia: 07.2021r.)

-        roboty przygotowawcze,

-        roboty ziemne,

-        wykonanie podbudowy,

-        wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna (jezdnia) – szer. 5-5 - 6,0 m,

-        wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego - szer. 1,25 – 1,5 m,

-        wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego  - szer. zmienna - dostosowana do potrzeb właścicieli działek,

-        wykonanie przepustów pod zjazdami,

-        wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

-        ustawienie barier energochłonnych przy przepustach pod drogą.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.