Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na 2023 rok


Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego na posiedzeniu 28 lutego 2023 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiegow:

- sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- sferze pomocy społecznej, 

- sferze działalnosci na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- działalnosci wspomagającej rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnych. 

Szczegóły znajdują się na stronie BIP urzędu w zakładce - Konkursy na realizacje zadań publicznych w 2023 roku - Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na 2023 rok.