Aktualności

SĄD REJONOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM PRZYWRÓCONY


Reorganizacja sądów rejonowych na przełomie 2012 i 2013 roku spowodowała, że 79 najmniejszych sądów w tym Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem zostało wydziałami zamiejscowych innych sądów rejonowych. Resort sprawiedliwości argumentował zmianę m.in. oszczędnościami. Podkreślano, iż reorganizacja poprawi efektywność oraz strukturę organizacyjną tych sądów - wobec nierównomiernego ich obciążenia w skali kraju. Reforma wywołała jednak protesty samorządów, które podkreślały wagę i rolę małych sądów
w lokalnych społecznościach. 31 marca 2014 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę Prawa o ustroju sądów, która do końca tego roku przywróci 41 małych sądów rejonowych zreorganizowanych wskutek tzw. reformy Gowina. Według ustawy, sąd rejonowy ma być powoływany dla obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszkanych przez 50 tys. osób - tam, gdzie rocznie wpływa minimum 5 tyś. spraw. Sąd w Wysokiem Mazowieckiem spełnia założenia projektu Prezydenckiej ustawy gdyż powiat wysokomazowiecki liczy 60 000 mieszkańców, a w 2012 roku rozpoznano 5 333 spraw (cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich).

            Batalia o sądy trwała bardzo długo, nie pomagały protesty samorządów, sędziów, analizy. 15 marca 2012 roku w Sochaczewie powstało Stowarzyszenie Amici Curiae broniące małych sądów, którego celem było podejmowanie działań zmierzających do ułatwienia obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W pracach niniejszego stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki oraz Jarosław Siekierko Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie.

            Podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom naszego powiatu a także: wójtom, burmistrzom, radnym i instytucjom z terenu powiatu wysokomazowieckiego, które włączały się aktywnie w akcję protestacyjną w Warszawie.