Aktualności

Sesja naukowa w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - Jabłonowscy. W kraju i poza jego granicami.


W piątek, 2 października 2015 roku, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka i Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae zorganizowały wspólnie sesję naukową poświęconą Jabłonowskich, rodowi który obecny był nie tylko na terenie Rzeczypospolitej, ale również poza jej granicami.

Sesja  odbyła się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Starosty Wysokomazowieckiego. Patronat Medialny nad tym wydarzeniem objęły: Portal internetowy „Wrota Podlasia” oraz dziennik „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”. Dzięki wsparciu Osób i Instytucji ciechanowieckie spotkanie naukowców i badaczy uzyskało odpowiednią rangę i oprawę.

Ośmioro referentów, wspartych dodatkowo przez grupę naukowców – specjalistów od historii regionalnej oraz licznych miłośników dziejów ojczystych, przedstawiło najnowsze ustalenia zarówno na temat postaci tak znanych jak „Pani na Kocku i Siemiatyczach” – Anna ks. Jabłonowska, czy też mniej znanych jak „Pani na zamku ciechanowieckim” – Katarzyna z Ossolińskich Jabłonowska. Obiektem zainteresowania badaczy byli także: Józef Heydatel, nadworny lekarz Anny ks. Jabłonowskiej oraz Janina Bergerówna – autorka pierwszej i jedynej jak dotąd monografii Anny ks. Jabłonowskiej. Po raz kolejny powróciła tematyka siemiatyckiego Gabinetu Historii Naturalnej,  ślady którego odnalazła w Moskwie prof. Iwona Arabas. Istniejące od przeszło 240 lat do chwili obecnej w Lipsku Towarzystwo Naukowe Societas, powołane do życia przez Jabłonowskich, zaprezentował dr Piotr Górski. Prof. Adam Dobroński, znakomicie prowadzący obrady sesji, przedstawił w swoim wystąpieniu podlaskie reminiscencje związane z Jabłonowskimi. Pojawiły się również ciekawe informacje o nieznanych dokumentach związanych z dziejami rodu Jabłonowskich, które w istotny sposób wzbogacają naszą wiedzę na jej temat, a zwłaszcza – działalności na rzecz lokalnej społeczności na Mazowszu i Podlasiu.

Materiały z sesji ukażą się drukiem w XI tomie (zeszyt 2) „Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego”. Dzięki temu będą mogli się z nimi zapoznać miłośnicy dziejów ojczystych, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w obradach. Wydawnictwo to będzie kolejną „cegiełką” w odkrywaniu ojczystej historii, zarówno tej „wielkiej”, rozgrywającej się w międzynarodowym kontekście, jak też lokalnej – mającej miejsce na Mazowszu i  Podlasiu.

 

Norbert Tomaszewski