Aktualności

Spotkanie informacyjne na temat realizacji edycji Konkursu FIO 2018 dla organizacji pozarządowych


Szanowni Państwo,

z inicjatywy pana Wojciecha Kaczmarczyka, dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuję, że w związku z realizacją programu Fundusz

Inicjatyw Obywatelskich przyjętego na lata 2014-2020 (FIO) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat zasad realizacji aktualnej edycji Konkursu FIO 2018 dla organizacji pozarządowych.

Wzorem lat ubiegłych planuje się przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących Konkursu FIO 2018 z potencjalnymi oferentami, czyli organizacjami zainteresowanymi Konkursem.

Wobec powyższego, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie informacji o Programie wśród uprawnionych organizacji – potencjalnych zainteresowanych programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Spotkanie poświęcone FIO odbędzie się 9 marca br.

 

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel NIW –CRSO, który przedstawi założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

 

Temat spotkania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku.

 

Agenda : omówienie regulaminu FIO na 2018 rok, a następnie pytania i dyskusja na ten temat.

 

Miejsce i termin : Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, sala konferencyjna, 9 marca 2018 r., początek spotkania o godzinie 10:00.

 

Zapraszam do udziału w spotkaniu.

 

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału

Polityki Społecznej