Aktualności

Spotkanie informacyjne w sprawie naboru wniosków o dotacje do programu ,,Niepodległa"


Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Biuro Programu ,,Niepodległa" zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje do programu ,,Niepodległa". Dotacje przeznaczone są dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. 

 

Spotkanie informacyjne rozpocznie się 28 lutego 2019 r. w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku o godzinie 11:30.

 

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski. Ze środków programu dotacyjnego ,,Niepodległa" można będzie współfinansować m.in. koncerty, festiwale, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: Turn on Javascript! w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego do godz. 12:00. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.