Aktualności

Spotkanie opłatkowe w Starostwie Powiatowym


22 grudnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem władz powiatu, samorządowców szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, duchownych oraz pracowników urzędu. Najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe wszystkim zebranym złożyli również przedstawiciele parlamentu - Senator RP Jacek Bogucki i Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński.

 

Wszystkich obecnych powitał Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński. 

 

- Chciałbym państwu podziękować za pracę, którą wykonujecie dla społeczności powiatu wysokomazowieckiego i życzyć wytrwałości w tej pracy, abyście dalej mogli realizować swoje cele i zamierzenia w 2022 roku – powiedział Starosta.

 

Senator RP Jacek Bogucki zwrócił uwagę na wciąż niespokojną sytuację na wschodniej granicy kraju i podziękował za solidarność z polskimi żołnierzami w ramach akcji ,,Murem za polskim mundurem”.

 

-  Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, burmistrzom, wójtom z naszego powiatu, którzy włączyli się w akcję przygotowania drobnych upominków dla żołnierzy, którzy w święta i Wigilię będą pełnić służbę na naszej wschodniej granicy. Zdziwienie i radość żołnierzy były niesamowite. Chcieliśmy w ten sposób przekazać im swoje podziękowanie i wsparcie, ponieważ spędzą święta bez swoich rodzin i z dala od swoich domów.

 

Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński podkreślił dobrą współpracę między rządem a samorządem powiatu.

 

- Spróbujmy budować na tym, co dobre, pozytywne i co nas łączy. Dzięki temu że współpracujemy ze sobą możemy zrobić więcej. Zarówno w rodzinach i środowiskach zawodowych, jak i w relacjach między rządem, samorządem, parlamentem ta współpraca jest potrzebna i niezwykle ważna.

 

Życzenia zdrowia, spokoju i bezpieczeństwa w imieniu swoim oraz Zarządu Województwa Podlaskiego złożyli również Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko oraz Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, którzy przekazali jednocześnie dobre wiadomości odnośnie inwestycji drogowych w powiecie.

 

Pojawiły się środki na budowę obwodnicy Ciechanowca oraz miejscowości Sokoły. Obie obwodnice zostaną wykonane w ciągu dróg wojewódzkich. To jest przykład jak ta dobra współpraca może wyglądać i za to państwu bardzo dziękuję – powiedział Wiceprzewodniczący Łukasz Siekierko.

 

Modlitwę oraz błogosławieństwo wygłosili ks. Ryszard Niwiński oraz ks. Edward Łapiński.