Aktualności

Spotkanie w ramach Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka


28 maja w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie członków nowo utworzonego Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka, w którego skład weszły wszystkie samorządy funkcjonujące na terenie powiatu wysokomazowieckiego. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Związku Miast Polskich, którzy pomagają w opracowaniu najlepszych strategii terytorialnych dla naszego obszaru.

 

Inicjatorami utworzenia partnerstwa w ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej byli Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko. Celem partnerstwa jest m.in. wspólne rozwiązywanie problemów i skuteczne zabieganie o zewnętrzne środki finansowe.

 

U podstaw tego partnerstwa i tego pomysłu stało to, byśmy zrobili coś wspólnie - podkreślił Starosta Wysokomazowiecki. - Rozwój naszego obszaru powinien być zrównoważony na terenie całego powiatu wysokomazowieckiego. Chciałem znaleźć wspólne cele, a tych wspólnych celów mamy bardzo dużo. Już teraz udało się też zdiagnozować konkretne problemy, jak choćby wielka migracja młodych ludzi z terenów wiejskich. (...) Mamy sporo spraw do rozwiązania i temu ma służyć to partnerstwo. Trzeba zrobić wszystko, aby poprawić warunki życia naszych mieszkańców na terenie całego powiatu i każdej gminy. (...) Chcemy zrealizować swoje cele także dzięki środkom płynącym z funduszy europejskich. Mając przykład pierwszego partnerstwa na naszych terenach, czyli Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, widzimy że to działa i mogą być tego efekty. (…) Każdy sukces gminy jest sukcesem powiatu, a każda porażka gminy jest porażką powiatu. Bez mocnych gmin ciężko sobie wyobrazić mocny powiat i takie jest nasze założenie. 

 

Obecni na spotkaniu wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele gmin z terenu powiatu wskazywali inspiracje i motywacje przystąpienia do partnerstwa, przewidywane korzyści płynące z jego utworzenia, najważniejsze dla każdego samorządu cele, a także kierunek rozwoju powiatu i gmin w dłuższej perspektywie czasowej. Większość samorządowców zawiązujących partnerstwo opowiedziała się za formułą stowarzyszenia, a za najważniejsze cele uznano m.in. pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje, działania mające na celu rozwiązanie problemu wciąż drożejących kosztów usług komunalnych, rozwiązanie problemu bezpańskich psów czy wspomniane już wyludnianie się powiatu.