Aktualności

Spotkanie z Panem Jackiem Boguckim Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi


1 maja 2016 roku w niedzielę, w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, odbyło się spotkanie Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jacka Boguckiego z rolnikami z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Organizatorami byli Pan Wiesław Wnorowski - Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w powiecie wysokomazowieckim oraz Pani Wioletta Gierłachowska - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.
W spotkaniu, które poprzedziła Msza św. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach, wzięli udział m.in.: Wicewojewoda Podlaski - Pan Jan Zabielski, Starosta Wysokomazowiecki – Pan Bogdan Zieliński oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu. Minister Jacek Bogucki przedstawił najistotniejsze działania ministerstwa, dotyczące poprawy sytuacji w rolnictwie, oraz aktualne problemy, z którymi zmaga się resort. W trakcie dyskusji poruszono również kwestie: opłacalności produkcji mleka i żywca wieprzowego, problemy szkód łowieckich, zwalczania chorób zakaźnych, melioracji, oraz barier administracyjnych, z którymi stykają się rolnicy. Spotkanie przebiegło w rzeczowej i merytorycznej atmosferze.