Aktualności

Stanowisko Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie projektu regionalnego planu transportowego woj. podlaskiego na lata 2014-2020


 

STANOWISKO

RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

 z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie projektu regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego
na lata 2014 - 2020

 

Rada Powiatu Wysokomazowieckiego, reprezentując niemal 60 tys. mieszkańców, bardzo krytycznie ocenia znajdujący się w konsultacjach społecznych projekt regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014 - 2020 i wzywa władze samorządowe województwa podlaskiego do dokonania korekty, polegającej na uwzględnieniu przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 678 Wysokie Mazowieckie – Roszki Wodźki jako priorytetu w planach inwestycji drogowych naszego województwa w bieżącym okresie programowania.

Droga wojewódzka 678 Wysokie Mazowieckie - Białystok jako jedyna w naszym regionie łączy bezpośrednio siedzibę powiatu ze stolicą województwa. Jej całkowita przebudowa wpisuje się
w strategię Unii Europejskiej i Polskiego Rządu, priorytetowo traktującą w tej perspektywie finansowej połączenia miast powiatowych ze stolicami regionów. Ponadto, jest to jedna z najbardziej obciążonych dróg w regionie, jeżeli chodzi o ilość pojazdów korzystających z przejazdu. W sytuacji, gdzie przed kilkoma tygodniami zdjęto znaki zakazu wjazdu dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 10 ton, należy spodziewać się zdecydowanego zwiększenia ruchu ciężkiego na tej trasie. Zdjęcie tych znaków nie oznacza bynajmniej, że stan nawierzchni tej drogi się poprawił. Wręcz przeciwnie, jest on fatalny,
a niebawem będzie tragiczny. Tylko szybka reakcja w postaci zrealizowania inwestycji może ten niebezpieczny trend odwrócić. Pragniemy również zauważyć, że w Wysokiem Mazowieckiem są położone tereny inwestycyjne, które dynamicznie się rozwijają. Istnieje wiele zakładów pracy na czele z największym – Mlekovitą zatrudniającą ok. 1600 osób. To wpływa na potrzeby w zakresie transportu drogowego, gdyż ludzie muszą dojechać tu do pracy i stąd wyjechać. Wysokie Mazowieckie jest dużym ośrodkiem eksportowym, co zostało zauważone w części diagnozującej planu transportowego. Podkreślenia wymaga również fakt, iż droga ta jest swoistym bajpasem dla DK S8. W razie konieczności cały ruch z drogi ekspresowej przeniesiony zostanie na tę trasę.

Te wszystkie argumenty, niestety, nie znalazły swego odzwierciedlenia w konsultowanym dokumencie. Wręcz przeciwnie - niektóre jego wskaźniki zostały zafałszowane, zniekształcone bądź wypaczone, zakładamy, że nieświadomie. Załącznikiem do stanowiska jest formularz konsultacyjny zawierający szczegółową analizę dotyczącą projektu regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020.

Dlatego też domagamy się rzetelnego przeanalizowania naszych argumentów, powtórnego dokonania oceny i wpisania przebudowy drogi Nr 678 na odcinku Wysokie Mazowieckie – Roszki Wodźki jako priorytetu w planie transportowym województwa podlaskiego na lata 2014 – 2020,
co oznacza miejsce w pierwszej piątce listy inwestycji do wykonania.