Aktualności

STANOWISKO RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO


Stanowisko

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 11 lutego 2014 roku

        przeciwko wdrażaniu ideologii „gender”

 

Rada Powiatu Wysokomazowieckiego z niepokojem obserwuje zorganizowane działania ideologiczne, wprowadzające genderyzm w życie społeczne Polski. Podważa się naukowe osiągnięcia antropologii, istnienie płci biologicznej oraz społeczne znaczenie małżeństwa.

Za wszelką cenę forsuje się teorię o dominującej roli kulturowości w rozowju człowieka, równocześnie podważa się rolę biologiczną płci w kształtowaniu osoby ludzkiej. Usiłuje się przyznać prawa przynależne rodzinie także związkom osób tej samej płci. Przedstawia się małżeństwo jako stereotyp zakładający przemoc mężyczyzny nad kobietą.
W dziedzinie wychowania ingeruje się w prawa rodziców, ogranicza wolność wypowiedzi i wyrażania poglądów.

Tego rodzaju edukacja prowadzi do degradacji procesu wychowania oraz jego wynaturzenia.

Budzą w nas zdecydowany sprzeciw, popieranie w środkach społecznego przekazu, agresywne zachowania wobec osób i instytucji podejmujących debatę na temat ideologii „gender” i płynących z niej zagrożeń.

Widzimy w tym ograniczenie wolności słowa, gwarantowaną przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Solidaryzujemy się ze stanowiskiem Episkopatu Polski, który wykazał realne zagrożenia płynące z ideologii „gender” dla rozowju człowieka i rodziny.

Sprzeciwiamy się wprowadzaniu do szkół i przedszkoli seksualizacji dzieci i młodzieży pod pozorem tak zwanej edukacji równościowej.

Apelujemy do rodziców, nauczycieli, pracowników kultury, oświaty, zdrowia i mediów aby przeciwdziałali destrukcji obecnego systemu wartości.