Aktualności

Starosta Wysokomazowiecki laureatem w konkursie Samorządowiec - Spółdzielca 2013


25 marca w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie
XI Edycji Konkursu „ Samorządowiec - Spółdzielca"
. To prestiżowe wyróżnienie otrzymało do tej pory w sumie ponad 500 przedstawicieli samorządów terytorialnych różnego szczebla: radnych, wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast. Wszystkich łączy jedno - życzliwość dla spółdzielczości w swoich regionach i udzielanie jej wsparcia. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie spośród 38 laureatów z całej Polski otrzymał Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki. Podczas uroczystości zebrani z uwagą wysłuchali wystąpienia Alfreda Domagalskiego prezesa zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Eugeniusza Grzeszczaka, wicemarszałka Sejmu RP,który otrzymując tę nagrodę przed laty jako starosta do dzisiaj jest wierny idei współpracy samorządowców ze spółdzielcami, gdyż uważa, że dobrze służy ona mieszkańcom. Głos zabrali także Romuald Ajchler, Poseł na Sejm RP
i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia ustaw spółdzielczych a także Stanisław Rakoczy - wiceminister spraw wewnętrznych i patron honorowy konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca”.