Aktualności

Starosta Wysokomazowiecki o reformie edukacji w TVP 3 Białystok


11 lutego jednym z gości programu ,,Bez Kantów” w TVP 3 Białystok był Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, który przedstawił stan przygotowania szkół średnich w powiecie wysokomazowieckim na przyjęcie tzw. ,,podwójnego rocznika”. Dyskusja dotyczyła reformy edukacji, która już we wrześniu przejdzie swój najpoważniejszy egzamin, jako że naukę w pierwszych klasach szkół średnich rozpoczną zarówno absolwenci szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

 

Nie tylko w swoim imieniu, ale również kolegów starostów ziemskich, tam gdzie borykamy się z problemami niżu demograficznego, mogę powiedzieć, że dla nas ta reforma jest zbawienna - powiedział starosta. - Przychodzi drugi rocznik. (…) Przyjmujemy wszystkich z otwartymi ramionami. W naszym powiecie jesteśmy otwarci na to, by wziąć dwukrotną liczbę uczniów. Mamy policzoną ilość osób, która potencjalnie do nas przyjdzie, która rokrocznie migruje do innych szkół. (…) Ta reforma nie weszła dzisiaj, nie wejdzie 1 września, rozpoczęła się już 2 lata temu, do tego trzeba się było przygotować.

 

Starosta zaznaczył, jak dużym problemem na terenach wiejskich jest dwuzmianowość lekcji, szczególnie dla młodzieży dojeżdżającej spoza miasta. W celu uniknięcia dwuzmianowości powiat wysokomazowiecki w poprzednim roku rozpoczął inwestycje rozbudowy m.in. Zespołu Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Dane kuratorium wskazują, że łącznie ponad 21 tysięcy uczniów przystąpi do rekrutacji do szkół średnich w województwie podlaskim. Jak zapewniła obecna w studio Podlaska Kurator Oświaty, Beata Pietruszka, z początkiem roku szkolnego 2019/2020 każdy uczeń znajdzie miejsce w szkole, zaś placówki przygotowują oddzielne oferty dla obu grup. W szkołach rekrutacje mają być prowadzone przez dwie oddzielne komisje rekrutacyjne tak, by absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie musieli rywalizować ze sobą o miejsca. Mimo iż mówi się o tzw. ,,podwójnym roczniku" zwrócono uwagę, że roczniki uczniów urodzonych w 2003 i 2004 roku, czyli te, które rozpoczną edukację w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej od 1 września 2019/2020 to roczniki z najniższego punktu niżu demograficznego.

 

W rozmowie poruszono też temat rosnącej popularności szkół branżowych i zawodowych. Według danych kuratorium 51% absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie podlaskim wybiera dalszą naukę w liceach ogólnokształcących, zaś 49% w pozostałych szkołach. Starosta Wysokomazowiecki zaznaczył, że w powiecie wysokomazowieckim większym powodzeniem wśród młodzieży cieszą się szkoły zawodowe, w związku z czym to właśnie w tych placówkach realizowane są projekty, mające jak najlepiej dostosować kierunki kształcenia do sytuacji na rodzimym rynku pracy. Dzięki trwającym w Centrum Kształcenia Zawodowego pracom remontowym już w kolejnym roku szkolnym powinny tam powstać nowe sale do kształcenia m.in. z zakresu agrotroniki i mechatroniki.

 

Mam nadzieję że zakończymy to na 1 września, aby oferta, którą nasze szkoły zaprezentują uczniom wychodziły naprzeciw ich oczekiwaniom – powiedział starosta, zaznaczając doskonałą współpracę szkół w powiecie wysokomazowieckim z zakładami zawodowymi, przede wszystkim z ,,Mlekovitą”.

 

Cały program znaleźć można na stronie internetowej TVP 3 Białystok pod adresem: bialystok.tvp.pl/1796373/bez-kantow.