Aktualności

Strażackie podsumowanie 2017 roku w powiecie wysokomazowieckim


30 stycznia 2018 roku  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się narada roczna podsumowująca sytuację pożarową i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2017 roku.

 

Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc rozpoczął naradę witając przybyłych gości: zastępcę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Piotra Pietraszkę, Starostę Wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego,  zastępcę Komendanta Powiatowego Policji – mł. insp. Adama Mojsę, Sławomira Wołejko – powiatowego lekarza weterynarii, Tadeusza Zawistowskiego – inżyniera nadzoru z Nadleśnictwa Rudka, Jarosława Siekierko – Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Roberta Wyszyńskiego - Burmistrza Szepietowa,  Andrzeja Molendę – zastępcę Burmistrza Czyżewa, Piotra Uszyńskiego – Wójta Gminy Klukowo, Józefa Grochowskiego – Wójta Gminy Kulesze Kościelne, Marka Kaczyńskiego - Wójta Gminy Nowe Piekuty, Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły, Krzysztofa Krajewskiego – Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli ZOSP RP oraz kadrę tutejszej Komendy Powiatowej PSP.

 

Zaprezentowano przygotowany na spotkanie materiał: zastępca komendanta - st. bryg. Tomasz Sieńczuk przedstawił sytuację pożarową i występowanie miejscowych zagrożeń w 2017 roku na terenie naszego powiatu, komendant zreferował sprawy dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz działalności Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Na zakończeniu sprawozdania, przedstawiono wnioski wynikające z działalności operacyjnej, przekazanych dotacji MSWiA Ochotniczym Strażom Pożarnym i tematyce szkoleń funkcyjnych OSP. Podkreślono, że jednym z ważnych elementów działań prewencyjnych w 2018 roku będzie kontynuowanie kampanii społecznych „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

 

Kolejną częścią narady były wystąpienia zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starosty Wysokomazowieckiego oraz przedstawicieli służb współdziałających i lokalnego samorządu, obfitujące we wnioski i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na naszym powiecie, a także planów i zamierzeń na przyszłość.

 

Naradę zakończyły podziękowania  st. bryg. Andrzeja Koca, za dotychczasowe efekty współpracy złożone na ręce przybyłych gości.