Aktualności

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali 12. Rok Akademicki


10 lutego uroczystością w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczął 12. rok działalności. Spotkanie inauguracyjne było okazją do podsumowania działalności Uniwersytetu w 11. Roku Akademickim, przedstawienia kierunków działania i oferty programowej na 12. rok oraz podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, wspierającym działalność Uniwersytetu na przestrzeni ostatnich lat.

 

Uniwersytet skupia w swoich szeregach 101 członków zwyczajnych, 1 członka honorowego i 9 wspierających. Celem działania Uniwersytetu w minionym roku było stworzenie możliwości udziału seniorów w edukacyjnych formach zajęć z różnych dziedzin wiedzy, realizacji osobistych zainteresowań, utrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej, życiu kulturalnym i społecznym poprzez działania w zakresie włączenia seniorów do systematycznego dokształcania się, aktywności fizycznej, wypełniania wolnego czasu.

Kierunki działania w poprzednim roku akademickim obejmowały działania na rzecz promocji miasta i powiatu, kultywowanie tradycji, historii i kultury Polski, integrację pokoleniową i międzypokoleniową, promocję zdrowego trybu życia oraz bezpieczeństwo seniorów.

Oferta programowa uwzględniała zajęcia w formie wykładów, pracę w sekcjach, warsztatach, udział w imprezach kulturalnych, krajoznawczo-turystycznych i innych.

 

27 stycznia 2020 roku odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na którym zostały przyjęte kierunki działania i oferta programowa, opracowane przez radę programową na 12. rok. Zarząd Uniwersytetu w 12. Roku Akademickim zamierza stworzyć możliwości do wszechstronnej aktywności słuchaczy, planuje kontynuowanie działań rozpoczętych w poprzednim roku, a opartych na współpracy z uniwersytetami województwa podlaskiego, wyższymi uczelniami, instytucjami i organizacjami wyrażającymi chęć współuczestnictwa w realizacji celów uniwersytetu. Zamierza prowadzić działania ukierunkowane na rozwijanie więzi międzypokoleniowych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, tworzyć warunki do przekazywania doświadczeń życiowych nowemu pokoleniu i tworzenia pozytywnego wizerunku osób starszych w rodzinie i środowisku. 

 

Wiceprezes Zarządu Uniwersytetu, Stanisław Chmielewski złożył serdeczne podziękowania wszystkim studentom oraz władzom samorządowym Miasta, Gminy Wysokie Mazowieckie i Powiatu Wysokomazowieckiego za aktywne wspieranie działań Uniwersytetu. Najlepsze życzenia na kolejny rok akademicki złożył studentom Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Jarosław Siekierko.

 

- To już 12 lat funkcjonowania Uniwersytetu. Miałem przyjemność być w ciągu tych 12 lat z państwem. Należy się bardzo cieszyć z tego, że państwo się spotykacie, pracujecie, powstają nowe pomysły i inicjatywy spędzania wspólnie czasu. Na rok 2020 życzę państwu dużo zdrowia, dużo satysfakcji z tego, co robicie i żebyśmy na koniec roku spotkali się w tym samym składzie. Życzę aby tych smutnych chwil w tym roku nie było i abyście spełnili wszystkie swoje zamierzenia i plany - powiedział Burmistrz Miasta.

 

Podczas spotkania wykład ,,Bitwa Warszawska - osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata" wygłosił prof. Krzysztof Sychowicz. Uroczystość zakończył koncert akordeonowy w wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wysokiem Mazowieckiem.