Aktualności

Stypendia Starosty Wysokomazowieckiego- 12 lutego 2016 rok


Dzień 12 lutego 2016 r. był dla 29 uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki dniem wyjątkowym.  Tego dnia odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Starosty Wysokomazowieckiego. Otrzymali je uczniowie, którzy za I semestr roku szkolnego 2015/2016  mieli wysokie wyniki w nauce, tj. uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 w klasach ponadgimnazjalnych oraz 5,1 w klasach gimnazjalnych.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem zgromadzili się najlepsi uczniowie szkół powiatowych, ich rodzice, dyrektorzy szkół oraz radni Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży funkcjonujący od wrześnie 2013r., umożliwił przyznanie uczniom stypendiów.  

Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński wręczył uczniom decyzje o przyznaniu stypendiów, a rodzicom listy gratulacyjne.  W dowód wdzięczności stypendyści obdarowali Pana Starostę bukietem róż.

Stypendia otrzymali:

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu: Anna Susoł, Gabriela Wysocka, Natalia Aleksandra Ziółkowska, Aleksandra Piętka, Przemysław Susoł, Jakub Wakuluk, Robert Bachorek, Kewin Mateusz Niewiarowski, Marta Pełszyk, Marta Krysińska, Emilia Jabłońska, Paulina Niemyjska, Szymon Kamiński, Remigiusz  Truszkowski, Krzysztof Radziszewski, Karolina Czarnecka, Monika Piętka, Katarzyna Łuniewska, Sylwia Uszyńska, Emilia Wojtkowska.

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem: Dominika Dąbrowska, Anna Zaremba, Katarzyna Krakówko.

Z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem: Weronika Borecka, Karolina Sternik, Paulina Dąbrowska.

Z Zespołu Szkół Rolniczych im Stefanii Karpowicz w Krzyżewie – Łukasz Łuniewski.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem – Grzegorz Perkowski.

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie -  Klaudia  Szulborska.

Gratulujemy !