Aktualności

Stypendia Starosty Wysokomazowieckiego


12 lutego 2015 r. odbyło się uroczyste wręczanie Stypendium Starosty Wysokomazowieckiego za wysokie wyniki w nauce w pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015. Stypendium otrzymali uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki, którzy za I semestr roku szkolnego uzyskali średnią z ocen co najmniej 5,0 w szkołach i klasach ponadgimnazjalnych oraz 5,10 w klasach gimnazjalnych.    

Na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem zgromadzili się najzdolniejsi uczniowie szkół powiatowych, ich rodzice, dyrektorzy szkół oraz radni Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.     

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży umożliwił przyznanie 28 stypendystom po 500,00 zł. (pięćset złotych). 

Pan Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki wręczył uczniom decyzje o przyznaniu stypendium a rodzicom listy gratulacyjne. W dowód wdzięczności uczniowie obdarowali Pana Starostę bukietem kwiatów. 

Stypendium otrzymali:

 

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu:  

1. Ziółkowska Natalia Aleksandra

2. Piętka Aleksandra

3. Susoł Przemysław

4. Wakuluk Jakub

5. Pełszyk Marta

6. Niewiarowski Kewin Mateusz

7. Susoł Aleksandra

8. Truszkowski Remigiusz

9. Łuniewska Katarzyna

10. Uszyńska Sylwia

11. Wojtkowska Emilia

12. Żero Natalia

13. Bogucka Ewa

14. Tomczuk Magdalena

15. Antoniak Piotr

 

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem:

1. Szepietowska Aleksandra

2. Dąbrowska Dominika

3. Zaremba Anna

4. Bielińska Aleksandra

5. Krakówko Magdalena

6. Pilichowski Michał

 

z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem:

1. Weronika Wioleta Kamińska

2. Kinga Boratyńska

3. Paulina Choińska

4. Patrycja Sienicka

5. Mateusz Ostrowski

 

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie:

  1. Krajewska Joanna

 

z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem:

  1. Perkowski Grzegorz

 

Gratulujemy!