Aktualności

Szkoła w Krzyżewie dumna ze swoich olimpijczyków


W dniach 12 - 13 kwietnia 2019 r. w ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim odbył się etap okręgowy XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W zmaganiach brali udział uczniowie szkół rolniczych z 25 powiatów województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, w tym z Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

 

W bloku produkcja roślinna uczniowie ZSR w Krzyżewie rozbili bank – I miejsce zajął Radosław Sokołowski, natomiast II miejsce zajął Mateusz Pęza. I takpo raz kolejny Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie będzie miał swoich reprezentantów na szczeblu centralnym olimpiady, gdzie już sam udział gwarantuje zdobycie indeksów wybranych uczelni wyższych oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.

 

„nie wielkość i nie położenie szkoły świadczą o jej wartości, ale dobre warunki do nauki, atmosfera, w której chce się uczyć, także ambicja i chęć rozwijania własnych możliwości
i zainteresowań - i tak osiąga się sukces…”

 

 

Do olimpiady uczniów w bloku produkcji roślinnej przygotowała p. Danuta Łupińska, bloku produkcji zwierzęcej p. Elżbieta Gołaszewska. Opiekunem olimpijczyków był p. Józef Gałko. 

Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!