Aktualności

Szkolenia w ramach Szkoły Kooperacji na terenie powiatu wysokomazowieckiego, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji”.


 

Starosta Wysokomazowiecki oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informują, że na terenie powiatu wysokomazowieckiego, w związku z podpisanym porozumieniem o współpracy w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji” zostały utworzone dwa Gminno – Powiatowe Zespoły Kooperacji, w skład których wchodzą instytucje z terenu powiatu i gmin wiejskich: Wysokie Mazowieckie i Kobylin – Borzymy. Obecnie odbywają się cykliczne spotkania zespołów, w celu wypracowania i wdrożenia Modelu Kooperacji.

W miesiącu wrześniu 2018 r. odbyły się 2 szkolenia w ramach Szkoły Kooperacji:

  1. „Zasady i formy współpracy, partycypacja, metody kooperacji, budowanie zespołu” – trener Damian Dec z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” we Wrocławiu,
  2. „Efektywna praca z rodziną, nowe metody pracy (genogram, empowerment, TSR), praca środowiskowa, grupowa, w celu wypracowania Modelu Kooperacji” – trener Izabela Owczaruk z Fundacji Wspierania Rodzin „Korale” w Warszawie.

 

Szkolenia odbyły się w następujących terminach i miejscach:

  1.  12-13 września 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodziny z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie i powiatu wysokomazowieckiego, m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej, Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie” w Wysokiem Mazowieckiem oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.17-18 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kobylinie-Borzymach, ul. Główna 11.
  2. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodziny z terenu Gminy Kobylin-Borzymy i powiatu wysokomazowieckiego, m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach, Szkoły Podstawowej w Kobylinie-Borzymach, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylinie-Borzymach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie-Borzymach, Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Klubu Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem, Stowarzyszenia Pomocy Szansa – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

Realizacja projektu przyczyni się do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wypracowania Modelu Kooperacji, który umożliwi efektywne i profesjonalne postępowanie w procesie pomocy osobom i rodzinom, pozostającym w trudnej życiowej sytuacji na terenie naszego powiatu.

Osobami – animatorami naszych G-PZK na terenie powiatu są: Pani Iwona Kalinowska – dyrektor PCPR oraz Pani Agnieszka Markowska-Zacharewicz - specjalista w PCPR, telefon: 502 153 040, email: Turn on Javascript!    

                                                                      

            Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniach i szkoleniach oraz zapraszamy do dalszej współpracy.