Aktualności

Szkolenie „ABC Prawa“ w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem


W dniach 26 i 27 września 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się szkolenie „ABC Prawa”.
W dwudniowym szkoleniu uczestniczyło 119 uczniów klas III.

Organizatorami szkolenia była Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

Szkolenie zrealizowano w ramach umowy nr OR.526.9.2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku, dotyczącej realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2017 roku”, zawartej pomiędzy Powiatem Wysokomazowieckim a Fundacją Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie.

Celem szkolenia było podjęcie działań edukacyjnych z zakresu edukacji prawnej mających na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa w szczególności poprzez upowszechnienie wiedzy o:

- możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej,

- prawach i obowiązkach obywatelskich,

- działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

- mediacji oraz pozasądowego rozwiązywania sporów,

 - możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie tworzenia prawa.

Podczas spotkania uczniowie otrzymali ulotki informacyjne na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wysokomazowieckim oraz Biuletyny informacyjne z dziedziny prawa rodzinnego, rzeczowego i spadkowego.

Szkolenie przeprowadziła pani mecenas Emilia Baszkiewicz.