Aktualności

Szkolenie „ABC Prawa“ w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem


W dniu 4 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się szkolenie „ABC Prawa”. W tym czterogodzinnym spotkaniu uczestniczyło ok. 100 uczniów klas IV.

Organizatorami szkolenia była Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Szkolenie zrealizowano w ramach umowy nr OR.526.1.2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku, dotyczącej realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2018 roku”, zawartej pomiędzy Powiatem Wysokomazowieckim a Fundacją Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie.

 

Celem szkolenia było podjęcie działań edukacyjnych z zakresu edukacji prawnej mających na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa w szczególności poprzez upowszechnienie wiedzy o:

- możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej,

- prawach i obowiązkach obywatelskich,

- działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

- mediacji oraz pozasądowego rozwiązywania sporów,

 - możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie tworzenia prawa.

Podczas spotkania uczniowie otrzymali ulotki informacyjne na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wysokomazowieckim oraz Biuletyny informacyjne z dziedziny prawa rodzinnego, rzeczowego i spadkowego.

Szkolenie przeprowadziła pani mecenas Ewa Leśnikowska.