Aktualności

Szkolenie Kadr Pomocy Społecznej 2018 r.


Dnia 30 listopada 2018  roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się szkolenie kadr pomocy społecznej z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Wszystkich zebranych powitała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem – Pani Iwona Kalinowska. Swoją obecnością zaszczycili: Pan Jerzy Leszczyński -  Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Pan Leszek Gruchała - Wicestarosta Wysokomazowiecki.

 

Podczas szkolenia pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem Pani Anna Zaremba i Pani Anna Rytel przedstawiły prezentację na temat: Zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych w ramach podlaskiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC!”oraz informację dotyczącą procedury „Niebieskie Karty”. Celem prezentacji było zapoznanie uczestników szkolenia ze zjawiskiem przemocy domowej, na którą najbardziej narażone są osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne oraz podkreślenie jak ważną rolę odgrywają wspólne działania policji i pracowników socjalnych w podejmowaniu interwencji na rzecz rodziny.

 

Szkolenie na temat„Rozpoznanie czynników ryzyka oraz objawów krzywdzenia dziecka – formy rozmowy z dzieckiem” w postaci warsztatów poprowadziła terapeuta  Pani Justyna Bacławska. Uczestnicy spotkania mieli za zadanie rozpoznać formy przemocy i wskazać objawy jej stosowania wobec dzieci. Pracownicy socjalni i dzielnicowi zostali szczególnie uwrażliwieni na sposób rozmowy z dzieckiem krzywdzonym, budowanie relacji, towarzyszenie w jego uczuciach oraz udzielanie pomocy i wsparcia.

 

Wszystkim obecnym pracownikom kadr pomocy społecznej oraz Pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem dziękujemy za udział.