Szkolenie pt. ,,Zastosowanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w rolnictwie” w ZSR w Krzyżewie


24 listopada w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie odbyło się szkolenie pt. ,,Zastosowanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w rolnictwie” organizowane przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU.

 

W spotkaniu udział wzięli m.in. Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wicestarosta Waldemar Kikolski, Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski, a także rolnicy z terenu powiatu wysokomazowieckiego i uczniowie szkoły w Krzyżewie. Wszystkich obecnych serdecznie przywitali dyrektor ZSR w Krzyżewie Rafał Iwan oraz Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian Arkadiusz Kalinowski.

 

- To pierwsze tego typu spotkanie w ZSR w Krzyżewie – powiedział Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński. - Jako starosta bardzo się cieszę ze współpracy szkoły i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, bo ta współpraca z pewnością będzie miała korzystne efekty dla naszej jednostki. Ta szkoła jest dla nas bardzo istotna, bo kształci przyszłych rolników, którzy będą obejmować i prowadzić gospodarstwa w przyszłości także w naszym powiecie. Dlatego tego typu inicjatywy są bardzo ważne i potrzebne.

 

W ramach szkolenia uczestnicy uczestniczyli w cyklu wykładów, poświęconych roślinom bobowatym grubonasiennym:

  • „Agrotechnika uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi” – prof. dr hab. Marek Gugała (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
  • „Wyniki plonowania odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi na terenie województwa podlaskiego” – mgr inż. Barbara Jabłońska (Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie),  
  • „Wykorzystanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w żywieniu bydła” – Krzysztof Dąbrowski Doradca żywieniowy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
  • „Wykorzystanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w żywieniu  zwierząt monogastrycznych” – dr hab. Anna Milczarek (Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach).

W szkoleniu można było wziąć również udział w formie online.