Aktualności

Terytorialsi będą szkolić się w siedmiu powiatach


W ten weekend (7-8 września br.) żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą szkolić się poza obiektami wojskowymi w siedmiu powiatach naszego województwa. Szkolenia poza poligonami są domeną formacji OT i służą przygotowaniu żołnierzy do działania w terenie, za który odpowiadają.

 

 

W powiecie białostockim szkolenie zaplanowano m.in. na terenie byłej żwirowni w Ogrodniczkach. W wybranych punktach Terytorialsi będą przygotowywać umocnienia obronne. W niedzielę przeprowadzą zajęcia z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki (m.in. amunicji ślepej, petard i granatów dymnych). Ten etap szkolenia odbędzie się z dala od zabudowań mieszkalnych, a na czas użycia amunicji ślepej zastosowane zostaną dodatkowe środki bezpieczeństwa. 

 

Szkolenie nie wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców.

W powiecie sokólskim szkolenie rotacyjne zrealizuje kompania logistyczna. Zajęcia potrwają nieprzerwanie od soboty do godzin porannych w niedzielę. Żołnierze będą m.in. wykonywać marsz ubezpieczony, doskonalić umiejętności taktyczne oraz bytować w terenie przygodnym.

Szkolenie poza obiektami wojskowymi przejdą też Terytorialsi z 14 batalionu lekkiej piechoty. W sobotę żołnierze mają zaplanowane szkolenie strzeleckie w cywilnym obiekcie w Nowosadach, a następnie będą kontynuować zajęcia w powiatach bielskim  i wysokomazowieckim.

 

Pododdziały 1PBOT stacjonujące w Łomży w niedzielę zamienią koszary na obiekty cywilne. Na fortach w Piątnicy (pow. łomżyński) szkolenie z taktyki zrealizuje kompania saperów, a w rejonie Czerwonego Boru (pow. zambrowski) zajęcia przeprowadzi kompania 13 batalionu lekkiej piechoty.

 

W najbliższy weekend kolejne kompanie zakończą etap szkolenia specjalistycznego (skupiony na nauce umiejętności wynikających z funkcji pełnionej w pododdziale). Oznacza to, że w październiku na trzecim etapie szkolenie (tzw. zgrywającym) będą już pododdziały ze wszystkich batalionów podległych 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

 


Kontakt dla mediów:

por. Łukasz WILCZEWSKI

Oficer Prasowy

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”

tel. 723 252 895

email: Turn on Javascript!