Aktualności

Trwają prace budowlane na drogach powiatowych


Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informują, że w mijającym tygodniu rozpoczęły się kolejne prace budowlane na drogach powiatowych – tym razem na odcinkach Wojtkowice Stare – Wojtkowice Glinna, Klukowo – Kostry Śmiejki oraz Ciechanowiec – Tworkowice. Inwestycje zostały dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Rozpoczęto II etap inwestycji, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 2095B na odcinku Wojtkowice Stare – Wojtkowice-Glinna w km. 0+000 – 2+497:

Inwestor: Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski;

Termin realizacji: 2020r. – 2022r.

Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych

 

I etap inwestycji (zakończony 20.10.2020r – zgodnie z protokołem odbioru.): 

 • wykonano przepust  Ø100 w lok. 1+928

II etap inwestycji (2021r. - planowana data zakończenia: 09.2021r.):

 • wycinka drzew i krzewów,
 • zdjęcie warstwy humusu.

III etap inwestycji (2022r. - planowana data zakończenia: 09.2022r.)

 • rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów,
 • roboty ziemne,
 • budowa kabli telekomunikacyjnych doziemnych,
 • wykonanie zjazdów żwirowych gr. 20 cm - szer. zmienna - dostosowana do potrzeb właścicieli działek,
 • wykonanie zjazdów bitumicznych na drogi gminne i dojazdów,
 • wykonanie poboczy gruntowych gr. 9 cm – szer. 1,5 m, 
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca
 •  i ścieralna (jezdnia) – szer. 5,5 m,
 • wykonanie przepustów pod zjazdami,
 • umocnienie skarp, rowów i ścieków,
 • ustawienie oznakowania pionowego oraz barier energochłonnych.

 

 

Rozpoczęto II etap inwestycji, polegającej na przebudowie dróg powiatowych Nr 2087B na odc. Klukowo – Kostry Śmiejki w km rob. 0+000 – 3+003,50 i Nr 2088B w m. Klukowo w km rob. 0+000 – 0+106:

Inwestor: Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10 (15-213 Białystok, Hryniewicze 75/1)

Termin realizacji: 2020r. – 2021r.

Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych

 

I etap inwestycji (zakończony 14.10.2020r – zgodnie z protokołem odbioru.):

 • wykonano przepusty: Ø50 w lok. 0+127,50 i Ø100 w lok. 1+193

II etap inwestycji (2021r. - planowana data zakończenia: 09.2021r.)

 • zdjęcie warstwy humusu,
 • wycinka drzew i krzewów,
 • roboty ziemne,
 • podbudowa górna i dolna,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna (jezdnia) – szer. 6,0 m,
 • wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm– szer. 2,0 m,
 • wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm - szer. 1,0 m,
 • wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego gr. 10 cm - szer. zmienna - dostosowana do potrzeb właścicieli działek,
 • wykonanie zjazdów bitumicznych na działki, drogi gminne i dojazdowe - szer. dostosowana do szerokości pasa drogowego,
 • wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - szer. zmienna - dostosowana do potrzeb właścicieli działek,
 • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,
 • wykonanie przepustów pod zjazdami,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • ustawienie barier energochłonnych przy przepustach pod drogą.

 

Rozpoczęto II etap inwestycji, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000 - do km 1+000 oraz drogi Nr 2095B na odcinku Ciechanowiec - Tworkowice w lok. 1+000 - 2+980:

Inwestor: Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaskie;

Termin realizacji: 2020r. – 2022r.

Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych

 

I etap inwestycji (zakończony 20.10.2020r – zgodnie z protokołem odbioru.):

 • wykonano przepust  Ø80 w lok. 1+141,50

II etap inwestycji (2021r. - planowana data zakończenia: 09.2021r.)

 • wycinka drzew i krzewów,
 • zdjęcie warstwy humusu.

III etap inwestycji (2022r. - planowana data zakończenia: 09.2022r.)

 • rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów,
 • roboty ziemne,
 • wykonanie zjazdów żwirowych gr. 20 cm - szer. zmienna - dostosowana do potrzeb właścicieli działek,
 • wykonanie zjazdów bitumicznych na drogi gminne i dojazdów,
 • wykonanie poboczy gruntowych gr. 9 cm – szer. 1,5 m, 
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna (jezdnia) – szer. 5,5 m,
 • wykonanie przepustów pod zjazdami,
 • umocnienie skarp, rowów i ścieków,
 • ustawienie oznakowania pionowego oraz barier energochłonnych.

 

W związku z trwającymi pracami na drogach powiatowych mogą pojawić się utrudnienia w ruchu, za które serdecznie przepraszamy.