Aktualności

Uroczyste otwarcie dróg w Czyżewie


28 października 2016 r. dokonano otwarcia inwestycji pn. „Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia”, zrealizowanej w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. W ramach tego programu zrealizowano przebudowę drogi Czyżew Ruś Wieś - Ołdaki Magna Brok, ul. Kolejową od dworca PKP do granicy gminy Czyżew i odcinek drogi na terenie gminy Klukowo od Klukowa do granicy gminy o łącznej długości 8,888 km. Całość inwestycji wyniosła 4.778.258,47 zł, z czego udział województwa wyniósł 2.372.283,16 zł, powiatu 1.184.958,30 zł, gminy Czyżew 711.898,71zł i gminy Klukowo 509.118,30 zł.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej w osobach: Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jacka Boguckiego i Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego, samorządowcy: Starosta Wysokomazowiecki Pan Bogdan Zieliński i Wicestarosta Wysokomazowiecki Pan Leszek Gruchała, gospodarze gmin: Czyżewa Pani Burmistrz Anna Bogucka i  Klukowa Pan Wójt Piotr Uszyński, radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego,  radni Rad Gmin Klukowo i Czyżew, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej i Komendant Powiatowy Policji, Dyrektor i Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz Prezes Przedsiębiorstwa „TRAKT”- wykonawcy inwestycji. Po ceremonii przecięcia wstęgi, Ks. Kanonik Eugeniusz Sochacki odmówił z zebranymi modlitwę i dokonał poświęcenia drogi. Następnie głos zabrali: Pan Minister Rolnictwa, Wojewoda Podlaski, Starosta Wysokomazowiecki, Pani Burmistrz Czyżewa oraz Wójt Gminy Klukowo. W swoich wystąpieniach goście podkreślali wagę zrealizowanej inwestycji dla mieszkańców korzystających z dróg i służb działających na rzecz tych mieszkańców.