Aktualności

Uroczyste otwarcie drogi pn. "Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozowju społeczno- gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego"


W dniu 26 października 2015 r. w Wysokiem Mazowieckiem dokonano uroczystego otwarcia inwestycji zrealizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój, pn. „Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego".

Dzięki środkom pozyskanym w ramach NPPDL możliwa była przebudowa drogi powiatowej o dł. 1 316,00 km. Całkowity koszt inwestycji to ok. 5 354.671,00 zł w tym uzyskana dotacja z budżetu państwa wyniosła 2 356.897, 00 zł.

Inwestycję te współfinansowały Powiat Wysokomazowiecki, Miasto Wysokie Mazowieckie oraz SM Mlekovita.

Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „TRAKT” w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, odpowiedzialnego bezpośrednio za realizację całości inwestycji, od etapu projektowania i nadzoru inwestorskiego do ostatecznego odbioru.

Pan Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki otworzył uroczystość witając wszystkich przybyłych, wśród których nie zabrakło Wojewody Podlaskiego - Pana Wojciecha Żylińskiego, Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie – Pana Jarosława Siekierko, Prezesa SM Mlekovita - Pana Dariusza Sapińskiego wraz z Radą Nadzorczą Mlekovity, Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie - Pana Krzysztofa Krajewskiego, Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego - Pana Łukasza Siekierko, Radę Powiatu Wysokomazowieckiego, Radę Miasta Wysokie Mazowieckie, przedstawicieli wykonawców robót, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

W trakcie uroczystości głos zabrał Pan Wojewoda, Prezes SM Mlekovita oraz Pan Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie. W swoich wystąpieniach goście podkreślali wagę zrealizowanej inwestycji dla mieszkańców korzystających z dróg i służb działających na rzecz tych mieszkańców. Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. kanonik Edward Łapiński Proboszcz parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła dokonał poświęcenia inwestycji.

Na zakończenie starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji.