Aktualności

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej relacji Wysokie Mazowieckie - Czyżew


30 września w miejscowości Dąbrowa Wielka przedstawiciele władz powiatu, rządu, parlamentu oraz lokalnych samorządów dokonali oficjalnego otwarcia wyremontowanej drogi powiatowej relacji Wysokie Mazowieckie - Czyżew. Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 31 mln złotych, została zrealizowana dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych, Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa oraz przy współpracy powiatu, gmin Szepietowo, Czyżew, Wysokie Mazowieckie i miasta Wysokie Mazowieckie. Uroczystość połączona była z nadaniem imienia Narodowych Sił Zbrojnych rondu w Dąbrowie Wielkiej.

 

W uroczystości udział wzięli Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Senator RP Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko, Burmistrz Szepietowa Robert Wyszyński, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski, a także radni szczebla gminnego i powiatowego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, służb mundurowych, kombatanci i mieszkańcy Dąbrowy Wielkiej.

 

Jak zaznaczył Starosta Wysokomazowiecki, remont drogi powiatowej oraz budowa ronda były możliwe dzięki współpracy rządu i jednostek samorządowych.

 

- Dzięki środkom rządowym, dzięki wsparciu czterech gmin oraz jednostki odpowiedzialnej za tę drogę, czyli powiatu dzisiaj oddajemy ponad 9-kilometrowy odcinek drogi - powiedział Starosta Bogdan Zieliński. - Droga realizowana była z różnych źródeł w ciągu trzech lat. Gdy zaczynaliśmy pierwszy odcinek w miejscowości Bryki w kierunku Wysokiego Mazowieckiego w roku 2018 nie do końca wierzyłem, że tak szybko uda się to zrobić. Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych i Rezerwie Ogólnej Budżetu Państwa udało nam się to zrealizować. Łączna ilość wszystkich środków ze strony rządowej, ze strony gmin i powiatu to 31 milionów złotych. Do tej pory jest to nasza największa inwestycja drogowa w historii powiatu. Chciałbym podziękować przedstawicielom rządu i parlamentu, panu senatorowi Jackowi Boguckiemu i panu Wojewodzie Bohdanowi Paszkowskiemu za to, że znalazły się środki dla tej inicjatywy To dla nas zarówno zaszczyt jak i zobowiązanie. To są bardzo duże środki, które płyną do naszych małych ojczyzn z budżetu centralnego. (...) Chcę podziękować także wszystkim burmistrzom, wójtom, radom miejskim, radzie miasta za to, że dołożyły się do tej inwestycji. Dzięki współpracy udało się ją zrealizować.

 

Starosta podziękował również Radzie Miejskiej w Czyżewie za decyzję o nadaniu rondu w Dąbrowie Wielkiej imienia Narodowych Sił Zbrojnych. Burmistrz Czyżewa, Anna Bogucka podkreśliła szczególną wartość zrealizowanej inwestycji, dzięki której mieszkańcy gminy Czyżew mogą cieszyć się bezpiecznym dojazdem do miasta powiatowego, a także Białegostoku.

 

Przedstawiciele władz oraz honorowi goście dokonali uroczystego przecięcia wstęgi oraz odsłonięcia tablic z nową nazwą ronda.

 

- Fundusz Dróg Samorządowych nie tylko jednoczy Rząd i Samorząd w wysiłku, mającym na celu poprawiać układy komunikacyjne w naszym kraju, ale jednoczy również samorządowców - powiedział Wojewoda Podlaski, Bohdan Paszkowski. - To jest droga powiatowa, ale poszczególne jednostki samorządu gminnego partycypowały w tej inwestycji. Jest to praktyka stosowana w całym województwie. Cieszę się, że przypominamy te wartości, bo budując silną, lepiej rozwiniętą Polskę, wypełniamy testament tych, którzy działali m.in. w Narodowych Siłach Zbrojnych. Dzisiaj naszą niepodległość utrwalamy m.in. poprzez wysiłki inwestycyjne, tak by nasz kraj był bezpieczny, dobrze rozwinięty, zintegrowany społecznie i gospodarczo.