Aktualności

Uroczyste zakończenie przebudowy ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy – dr S8


14 października 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie przebudowy ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy – dr S8, zrealizowanej w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

W ramach tej inwestycji przebudowano ok. 32 km ciągu drogowego. Ostatni etap prac obejmował Przebudowę drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy w lokalizacji: 15+450-18+180 i 21+210-23+479 oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 2042B dr.kr. Nr 8 - Kobylin Cieszymy - Kobylin Borzymy w lokalizacji 0+282-2+200.

Łączna długość przebudowanego w 2018 roku ciągu drogowego wyniosła 6.917 km. Wartość wykonanych robót wyniosła 5.968.499,89 zł z czego dofinansowanie z PRGiPID wyniosło 2.715.561.02 zł, udział powiatu 1.790.603,17 zł, udział Gminy Kobylin Borzymy 1.093.354,93 zł i udział gminy Kulesze Kościelne 368.980,77 zł.

Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki otworzył uroczystość witając wszystkich przybyłych, wśród których nie zabrakło Posła na Sejm RP Pana Jacka Boguckiego, Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Józefa Paszkowskiego, Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Jarosława Średnickiego, Profesora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Henryka Wnorowskiego, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasza Siekierko, Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztofa Krajewskiego, Wójta Gminy Kobylin Borzymy Wojciecha Mojkowskiego, Wójta Gminy  Kulesze Kościelne Józefa Grochowskiego, radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z Wicestarostą Leszkiem Gruchałą na czele, radnych Rad Gmin Kobylin Borzymy i  Kulesze Kościelne oraz sołtysów z Gminy Kobylin Borzymy, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem, byłego i obecnego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem oraz Prezesa Przedsiębiorstwa „TRAKT”- wykonawcy inwestycji.

Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. Proboszcz Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Starych Wnorach odmówił z zebranymi modlitwę i dokonał poświęcenia inwestycji.

Na zakończenie starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji oraz wyraził nadzieje, iż będzie ona służyła dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu i wszystkich użytkowników tej drogi.