Aktualności

Uroczystość wręczenia nagród „Świadek Historii”


27 listopada 2015 r. w siedzibie białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia VII edycji Nagrody Honorowej „ Świadek Historii”. Nagroda ta przyznawana jest osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny białostockiego oddziału IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. W tym roku do Kapituły wpłynęły 33 zgłoszenia, spośród których nagrodzono pięć osób i jedną instytucję. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się kandydat zgłoszony przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego Pan Zygmunt Wieryszko.

Kpt. Zygmunt Wieryszko, urodził się w 1923 r. w Indurze na Grodzieńszczyźnie. Członek ZWZ-AK, uczestnik Akcji „Burza” na terenie Okręgu Armii Krajowej Białystok Obwód Lewy Niemen. W 1980 r. zaangażowany w tworzenie NSZZ „Solidarność” za co był represjonowany przez NKWD. Od 1989 r. aktywnie uczestniczył w działaniach upamiętniających i zachowujących pamięć o działaniach Armii Krajowej. Członek Światowego Związku Żołnierzy AK, m.in. prezes Obwodu Wysokie Mazowieckie. Z jego inicjatywy umieszczono w kilku kościołach na terenie Obwodu tablice upamiętniające akowców oraz wybudowano pomnik upamiętniający Ofiary Rządów Totalitarnych w Wysokiem Mazowieckiem. Doprowadził do nadania Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem imienia Armii Krajowej i przekazał podczas tej uroczystości pod opiekę uczniów sztandar 76 pp AK Obwodu Wysokie Mazowieckie. Pan Zygmunt Wieryszko współpracuje z tą szkołą i aktywnie uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą. Wspiera zorganizowany przez szkołę konkurs „Żołnierze Wolności”, mający na celu popularyzację wiedzy o Armii Krajowej.

Jego działania przybliżają młodemu pokoleniu historię i przygotowują młodzież do kultywowania pamięci narodowej.

Wręczenia nagród „Świadek Historii” dokonał Prezes Instytutu dr Łukasz Kamiński. Uroczystość tę uświetnił koncert uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.