Aktualności

Uroczystości 3 Majowe w Wysokiem Mazowieckiem


Z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja poczty sztandarowe, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji kombatanckich i pozarządowych, młodzież szkolna, harcerze oraz mieszkańcy miasta o godz. 9.00 zebrali się przy obelisku Armii Krajowej, by oddać hołd żołnierzom polskim poległym w latach 1941-1944 i ofiarom terroru stalinowskiego. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Józef Sokolik – przewodniczący Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

Następnie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Kazimierza Kamieńskiego HUZARA i jego żołnierzy, gdzie przemówienie okolicznościowe wygłosił Jarosław Siekierko Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie.

W tym szczególnym dniu o godz. 10.00 w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem sprawowana była msza św. za Ojczyznę. Po zakończonej mszy świętej uczestnicy mieli możliwość wysłuchania koncertu kameralnego z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Dalsza część uroczystości 3-majowych odbywała się przy pomniku Polskiej Organizacji Wojskowej na Rynku Piłsudskiego. Po złożeniu

wieńców i wiązanek kwiatów, okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wicestarosta Wysokomazowiecki Leszek Gruchała oraz Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko.

Oprawę artystyczną zapewniły: Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii PLIS w Wysokiem Mazowieckiem oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.