Aktualności

Uruchomienie dodatkowych terminali płatniczych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem


Uruchomienie dodatkowych terminali płatniczych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

 

Uprzejmie informujemy o planowanym zakończeniu 30 kwietnia 2021r. funkcjonowania    w Starostowie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem  punktu kasowego Banku Spółdzielczego   w Wysokiem Mazowieckiem. Mając na uwadze zachowanie  jakości  obsługi interesantów niektóre stanowiska wydziałów starostwa powiatowego zostały wyposażone  w terminale płatnicze. Umożliwiają one dokonanie płatności za czynności administracyjne     w formie bezgotówkowej za pomocą kart płatniczych. Za pomocą terminali płatniczych można dokonać opłaty które są dochodem powiatu, jak również opłat skarbowych które wpływają na konto Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem. Dokonując opłaty za pomocą karty płatniczej nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty tzw. prowizje.

 

Osoby które nie mają możliwości zapłaty za czynności administracyjne kartą płatniczą powinny dokonać wpłaty gotówkowej na konto starostwa powiatowego  na poniższe konta    (przed opłaceniem prosimy o potwierdzenie wyboru właściwego konta u merytorycznego pracownika starostwa powiatowego):

 

1) 56 8774 0000 0016 1655 2000 0040 – opłaty w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

2) 90 8774 0000 0016 1655 2000 0010 –  opłaty  w Wydziale Komunikacji i Dróg i inne opłaty (np. wydanie karty wędkarskiej)

3) 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535 – opłata skarbowa (na rzecz Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem)

Zaleca się wpłaty na konta wymienione w pkt 1 i 2 dokonywać w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem, zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 14. Dokonywane wpłaty nie są obciążane dodatkowymi opłatami tzn.  prowizją.

Wpłaty na konto wymienione w pkt 3 zaleca się dokonywać w PKO BP w Wysokiem Mazowieckiem zlokalizowanym przy  ul. Ludowej 17. Dokonywane opłaty nie są obciążane dodatkowymi opłatami tzn.  prowizją.

 

Informuje się również o wyposażeniu w terminale płatnicze stanowiska pracy zlokalizowane  w  Biurze Zamiejscowym w Ciechanowcu. Osoby załatwiające sprawy urzędnicze w Biurze Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości mają również możliwość dokonywanie opłat w formie bezgotówkowej za pomocą kart płatniczych.

Dokonując opłaty za pomocą karty płatniczej nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty tzw. prowizje.

 

Osoby które nie mają możliwości zapłaty za czynności administracyjne kartą płatniczą powinny dokonać wpłaty gotówkowej na konto starostwa powiatowego  na poniższe konta    (przed opłaceniem prosimy o potwierdzenie wyboru właściwego konta u merytorycznego pracownika starostwa powiatowego):

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Biuro Zamiejscowe w Ciechanowcu

1) 56 8774 0000 0016 1655 2000 0040 – opłaty w Wydziale Geodezji, Kartografii,  Katastru i Nieruchomości

2) 90 8774 0000 0016 1655 2000 0010 – opłaty w Wydziale Komunikacji i Dróg

3) 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 – opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu

 

Tabela opłat Wydziału Komunikacji i Dróg znajduje się na stronie: https://wysokomazowiecki.pl/starostwo/wydzialy/wydzial-komunikacji-i-drog.html