Aktualności

Uruchomienie syren w związku z obchodami dziesiątej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 r., o godz. 08.41 na terenie całego powiatu zostaną uruchomione syreny w związku z obchodami dziesiątej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.

 

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.