VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie


Finał konkursu odbył się 5.11.2013r. w Zespole Szkół w Sokołach. Organizatorem było Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sokołach. Honorowy patronat nad konkursem objęli: J.E.Ks. Biskup Janusz Stepnowski, Podlaski Kurator Oświaty P. Jerzy Kiszkiel, Starosta Wysokomazowiecki P. Bogdan Zieliński,  ks. Kanonik Czesław Małż – Proboszcz Parafii Sokoły i Wójt Gminy Sokoły P. Józef Zajkowski. Udział w konkursie zgłosiły 24 szkoły. Konkurs zasięgiem przekroczył   granice województwa, bo zgłosiła się drużyna z Gimnazjum nr1 w Ostrowi Mazowieckiej i SP w Czerwinie.

      Konkurs przebiegał wielowątkowo. Przez październik uczniowie w swoich szkołach wykonywali prace plastyczne ilustrujące hasło przewodnie konkursu. Pocztą elektroniczną przesyłali do organizatorów zdjęcia wykonanych prac, a oryginały dostarczali bezpośrednio do naszej szkoły. Wpłynęło 68 prac. 30 października komisja, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Sokołach, przyznała po dwie nagrody w każdej z trzech grup wiekowych. Poprzez głosowanie elektroniczne internauci przyznali po jednej nagrodzie w każdej kategorii. Przyznano również trzy wyróżnienia. Rozdanie nagród nastąpiło  5 listopada 2013r. podczas  finału części wiedzowej. W konkursie plastycznym wzięły udział następujące szkoły:

 1. Gimnazjum w Rutkach- Kossakach
 2. Szkoła Podstawowa w Rutkach- Kossakach
 3. Szkoła Podstawowa w Bruszewie
 4. Szkoła Podstawowa w Przytułach
 5. Gimnazjum w Przytułach
 6. Gimnazjum nr 1  w Ostrowi Mazowieckiej
 7. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Perkach Karpiach
 8. Gimnazjum w Kobylinie Borzymach
 9.  Szkoła Podstawowa w Kobylinie Borzymach
 10. Szkoła Podstawowa. w Wiźnie
 11. Szkoła Podstawowa nr 1w Wysokiem Mazowieckiem
 12. Szkoła Podstawowa w Sokołach
 13. Gimnazjum w Sokołach
 14. Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem
 15. Gimnazjum w Wyszkach
 16. Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej
 17. Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej
 18. Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych
 19. Gimnazjum w Czerwinie
 20. Szkoła Podstawowa w Osowcu
 21. Przedszkole w Supraślu

Nagrodzone osoby to:

- w kategorii klas O-III szkół  podstawowych:

I miejsce -    Dominika Fedorowska SP nr 1w Wys. Maz

II miejsce  -  Izabela Wileńska SP nr 1w Wys. Maz

Nagroda internautów  -  Sarah Sofia Nowak SP w Osowcu

Wyróżnienie  - Wiktoria Bańkowska  SP w Osowcu

     

- w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych:

I miejsce -  Marta Drągowska SP w Sokołach

II miejsce - Wioleta Rząca Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy
                    w  Perkach Karpiach

Nagroda internautów -  Mariusz Gosk SP  w Kołakach Kościelnych

Wyróżnienie - Mateusz  Milewski SP w Bruszewie

- w kategorii gimnazjów:

     I miejsce  -   Oliwia Kozłowska  Gimnazjum w Wys. Maz.

     II miejsce -    Roksana Mirek  Gimnazjum w Wys. Maz .

     Nagroda internautów -  Marta Mościcka Gimnazjum w Sokołach

Wyróżnienie  - Weronika Śniecińska Gimnazjum w Sokołach

 

 

W  części wiedzowej konkursu udział brało 9 gimnazjów. Po części pisemnej wyłoniono trzech laureatów w kategorii indywidualnej oraz 5 drużyn, których członkowie zgromadzili największą sumę punktów.  Laureatami w kategorii indywidualnej zostali:
I miejsce – Weronika Kossakowska – Gimnazjum w Rutkach –  Kossakach 
II miejsce – Kacper Buczyński – Gimnazjum w Rutkach – Kossakach
III miejsce – Magdalena Wesołowska – Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem

Zwycięskie drużyny  przystąpiły do kolejnego etapu. Konkurencje dla drużyn były różnego typu: należało odpowiedzieć na wybrane losowo pytania dotyczące życia i nauczania Jana Pawła II, ułożyć rozsypankę w pełne zdanie wypowiedziane przez Jana Pawła II, zaznaczyć na mapie wskazane miejsca i obiekty, odgadnąć logo - którego spotkania młodzieży z Papieżem przedstawia stopniowo odsłaniana ilustracja oraz odgadnąć tytuły zaprezentowanych hymnów ŚDM. Zmagania obserwowała i oceniała komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Sokołach.  Laureatami zostały drużyny z Rutek – opiekun
 B. Grodzka, Sokół – opiekun T. Czerwińska i Wysokiego Mazowieckiego- opiekun
 A. Jamiołkowska. Pozostałe drużyny : Szepietowo, Kołaki Kościelne, Czyżew, Łapy, Kobylin Borzymy, Ostrów Mazowiecka otrzymały pamiątkowe dyplomy i podziękowania.  Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody dzięki sponsorom –Staroście Wysokomazowieckiemu, księżom miejscowej Parafii, Wójtowi Gminy Sokoły oraz Radzie Rodziców, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy. Do grona gości i sponsorów dołączył Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński. Skierował ciepłe słowo do uczestników i organizatorów konkursu oraz  wręczył nagrody.

Uczniowie naszych szkół wykazali się wielkimi talentami plastycznymi oraz rozległą wiedzą dotyczącą Patrona  - bł. Jana Pawła II.  Wystawa prac dostępna jest na szkolnej stronie www.gimsok.republika.pl. Mamy nadzieję na spotkanie za rok w następnej edycji konkursu. Zapraszamy.

Hanna Grabowska

wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołach