Aktualności

VII POWIATOWY KONKURS GIMNAZJALISTÓW “PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – Ja też umiem Ci pomóc”


26 listopada w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie odbył się VII Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów “Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - Ja też umiem Ci pomóc”.

Celem konkursu było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a także pokonywanie barier i przyjmowanie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka. Konkurs jest też formą propagowania nauki nabywania zdolności udzielania pomocy bliźnim pośród młodzieży gimnazjalnej.

W szranki tej jak najbardziej zdrowej rywalizacji stanęło 10 trzyosobowych zespołów z gimnazjów powiatu wysokomazowieckiego. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną w postaci testu uczestnicy pisali indywidualnie. Średnia arytmetyczna zdobytych przez drużynę punktów była jej wynikiem. Zadania w podzielonej na III etapy części praktycznej wykonywane były przez całą drużynę. Pierwszy etap to udzielenie pierwszej pomocy trzem poszkodowanym – gdzie każda drużyna miała inny zestaw urazów do zaopatrzenia z zakresu opatrywania ran i tamowania krwotoków, w drugim etapie drużyna wykonywała pokazy resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem fantomów – dorosłego i dziecka w zastanej, trudnej sytuacji, zaś trzeci to tor przeszkód z zadaniami ratowniczymi do wykonania – gdzie dodatkową gratyfikacją są punkty za uzyskany czas.

Zadania do konkursu przygotowała, a także oceniała komisja w składzie: bryg. Tomasz Sieńczuk (przewodniczący i opiekun konkursu), st. ogn. Sylwester Dąbrowski, sekc. Marcin Stachurski (ratownicy, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem), Małgorzata Fiedorczuk, Marcin Załuska (ratownicy medyczni Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem).

Tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie drużyny osiągały zarówno w wyjątkowo trudnej części pisemnej, jak i w praktycznym sprawdzianie wiedzy i umiejętności prawie maksymalne wartości punktów jakie były możliwe do zdobycia, co w efekcie końcowym przełożyło się na minimalne różnice punktowe między drużynami. Na szczęście jednak, na dodatkowo premiowanych nagrodami trzech miejscach nie zaistniała potrzeba prowadzić, wzorem lat ubiegłych, dogrywki. Jedną z atrakcji tegorocznego finału był widowiskowy pokaz resuscytacji dwóch osób w zaaranżowanej scenie rodzajowej.

 

W VII edycji powiatowego konkursu “Ja też umiem Ci pomóc”, co stało się już normą i dodatkowo świadczy o wysiłkach wkładanych w przygotowanie młodzieży,  nastąpiło zupełne przetasowanie finałowych miejsc z poprzednich edycji:

I miejsce z wynikiem 41,6 pkt zajęła drużyna Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem (IV miejsce w poprzedniej edycji);

II miejsce (41,3 pkt) – Gimnazjum w Ciechanowcu (VII w poprzedniej edycji);

III miejsce (39,0) zajął gospodarz – Gimnazjum w Szepietowie (VI w poprzedniej edycji);.

Udział w rozgrywkach wzięły także reprezentacje pozostałych szkół: Klukowo (38,5), Kobylin Borzymy (36,8), Kulesze Kościelne (38,1 - ubiegłoroczny zwycięzca), Jabłonka Kościelna (35,3), Nowe Piekuty (35,8), Rosochate Kościelne (33,1), Sokoły (36,3).

 

Zmagania konkursowe oraz wręczenie nagród i upominków, ufundowanych przez Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie, Starostwo Wysokomazowieckie oraz Radę Rodziców, odbywały się w obecności kibicujących uczniów gimnazjum, opiekunów drużyn i zaproszonych gości, którymi byli m.in. Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem
st. bryg. Andrzej Koc i Przewodniczący Rady Miejskiej w Szepietowie Witold Moczydłowski.

Organizatorzy VII Powiatowego Konkursu “Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”:

- Publiczne Gimnazjum w Szepietowie, ze szczególnym zaangażowaniem pani Ewy Niemyjskiej która już corocznie jest „spiritus movens” całego konkursu,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,

- Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom naprawdę dużej wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, która to z każdym rokiem jest wyższa, a także opiekunom za solidne przygotowanie coraz szerszej rzeszy młodzieży do konkursu.

Wielkie słowa podziękowania należą się Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie za potężny wysiłek organizacyjny.

 

 

bryg. Tomasz Sieńczuk

Zastępca Komendanta Powiatowego

PSP w Wysokiem Mazowieckiem

(foto Tomasz Sieńczuk)