Aktualności

VIII Edycja Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej


W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Sosnowej w Ciechanowcu odbyła się VIII Edycja Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej. Jest to kontynuacja wieloletniej tradycji Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II. Honorowy patronat nad konkursem objęli Starosta Wysokomazowiecki,  Burmistrz Ciechanowca oraz Wydawnictwo Pearson.

Konkurs jest imprezą otwartą, do której mogą przystąpić uczniowie klas siódmych oraz klas gimnazjalnych. Po eliminacjach na szczeblu szkolnym do finału zakwalifikowało się 37 uczestników z powiatów wysokomazowieckiego, siemiatyckiego i bielskiego z 10 Szkół: w Jabłonce Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Wysokiem Mazowieckiem, Szepietowie,  Kuleszach Kościelnych, Czyżewie, Brańsku, Grodzisku  oraz  Ciechanowcu. Przesłuchania na szczeblu rejonowym odbyły się 19 maja 2018 r. o godzinie 10:00. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: wiersz i piosenka poetycka. Repertuar był bardzo zróżnicowany, od poetów klasycznych do współczesnych, od poezji śpiewanej do znanych rozrywkowych przebojów.  Występy młodych artystów były na bardzo wysokim poziomie, dlatego wzbudziły podziw i wielki aplauz wśród publiczności oraz jury. Przedsięwzięcie jest znakomitą okazją do nabycia umiejętności językowych, autoprezentacji i wystąpień publicznych. Organizatorzy są dumni z liczebności uczestników, ich talentu oraz wysokiego poziomu  prezentacji.

Po długiej dyskusji niezależne jury  przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria wiersz:

II miejsce – Paweł Zawistowski ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

II miejsce – Julia Buks ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

III miejsce – Klaudia Oleksik z Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Wyróżnienia:

Julia Kwiek ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

Gabriela Jabłońska z Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Michał Zieliński ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

Kategoria piosenka:

I miejsce – Mateusz Kawalec ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

II miejsce – Patrycja Mężyńska ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie

III miejsce – Weronika Cieśluk ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

Wyróżnienia:

Sara Majewska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

Izabela Wyszyńska ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie

Izabela Anna Wyszyńska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej

Patrycja Kryńska z Zespołu Szkół w Grodzisku

Marta Maria Biała ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej

 

Najlepsi wykonawcy otrzymali wartościowe nagrody, ufundowane przez Starostę Wysokomazowieckiego, Burmistrza Ciechanowca oraz Wydawnictwo Pearson. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, foldery  w języku angielskim i upominki od wydawnictwa.

Ewa Polak-Niemyjska

Koordynator  konkursu