Aktualności

VIII Międzyszkolny Konkursu Wiedzy o Patronie „… w drodze do Krakowa” przeprowadzonego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sokołach.


Finał konkursu odbył się 5.11.2015r. w Zespole Szkół w Sokołach. Organizatorem było Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sokołach. Honorowy patronat objęli:
J.E.Ks. Biskup Janusz Stepnowski, Podlaski Kurator Oświaty P. Jerzy Kiszkiel, Starosta Wysokomazowiecki P. Bogdan Zieliński, Proboszcz Parafii Sokoły ks. Kanonik Czesław Małż i Wójt Gminy Sokoły P. Józef Zajkowski. Do grona gości dołączyli: J.E.Ks.Biskup T. Bronakowski, Pani Kurator W. Ćwiklińska oraz Ks. Dziekan M. Dembiński. Skierowali oni ciepłe słowa do uczestników i organizatorów konkursu oraz  wręczyli nagrody. Udział w konkursie zgłosiło 14 szkół. Konkurs zasięgiem przekroczył   granice województwa, bo zgłosiła się drużyna z Gimnazjum nr1 w Ostrowi Mazowieckiej.

      Konkurs przebiegał wielowątkowo – na płaszczyźnie plastycznej i wiedzowej. Przez październik uczniowie w swoich szkołach wykonywali prace plastyczne ilustrujące hasło przewodnie konkursu. Pocztą elektroniczną przesyłali do organizatorów zdjęcia wykonanych prac, a oryginały dostarczali bezpośrednio do naszej szkoły. Wpłynęło 39 prac.
30 października komisja, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Sokołach Pana Waldemara Kikolskiego, przyznała po dwie nagrody w każdej z trzech grup wiekowych. Poprzez głosowanie elektroniczne internauci przyznali po jednej nagrodzie w każdej kategorii. Przyznano też dwa wyróżnienia za szczególnie interesujące przedstawienie tematu.

 

Rozdanie nagród nastąpiło  5 listopada 2015r. podczas  finału części wiedzowej.
W konkursie plastycznym wzięły udział następujące szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa w Bruszewie
  2. Gimnazjum w Kobylinie Borzymach
  3.  Szkoła Podstawowa w Kobylinie Borzymach
  4. Szkoła Podstawowa. w Wiźnie
  5. Szkoła Podstawowa nr 1w Wysokiem Mazowieckiem
  6. Szkoła Podstawowa w Sokołach
  7. Gimnazjum w Sokołach
  8. Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem
  9. Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych
  10. Gimnazjum w Kołakach Kościelnych

Nagrodzone osoby to:

w kategorii klas O-III szkoły podstawowej

I miejsce – Amelia Porzezińska Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

II miejsce – Anna Staszek Szkoła Podstawowa w Wiźnie

Nagroda internautów – Magdalena Mucharska Szkoła Podstawowa w Wiźnie

w kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej:

I miejsce – Aleksandra Rogalska Szkoła Podstawowa w Sokołach

II miejsce – Jakub Jamiołkowski Szkoła Podstawowa w Bruszewie

Nagroda internautów – Stefan Kłoskowski  Szkoła Podstawowa w Bruszewie

w kategorii gimnazjów:

 I miejsce – Wiktoria Roszkowska Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem

II miejsce – Maria Łapińska Gimnazjum w Kobylinie Borzymach

Nagroda internautów – Weronika Faszczewska Gimnazjum w Sokołach

Komisja przyznała również dwa wyróżnienia: Marcie Kołakowskiej z Gimnazjum
w Kołakach Kościelnych i Wiktorii Mieczkowskiej z Gimnazjum w Sokołach

W drugiej części udział brało 7 gimnazjów. Po części pisemnej wyłoniono trzech laureatów w kategorii indywidualnej oraz 5 drużyn, których członkowie zgromadzili największą sumę punktów.  Laureatami w kategorii indywidualnej zostali:
I miejsce – Karolina Kosakowska – Gimnazjum w Rutkach  – Kossakach
II miejsce – Anna Czerwińska – Gimnazjum w Sokołach

III miejsce – Magdalena Ogrodnik – Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem

Zwycięskie drużyny  przystąpiły do kolejnego etapu. Konkurencje dla drużyn były różnego typu: należało odpowiedzieć na wybrane losowo pytania dotyczące życia, nauczania Jana Pawła II i Jego krakowskich spotkań z młodzieżą, ułożyć rozsypankę w pełne zdanie, zaznaczyć na mapie wskazane miejsca i obiekty, odgadnąć logo jakiego spotkania młodych
z Papieżem przedstawia stopniowo odsłaniana ilustracja oraz odgadnąć tytuły zaprezentowanych hymnów ŚDM. Zmagania obserwowała i oceniała komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Sokołach.  Laureatami zostały drużyny z  Rutek – opiekun
P. B. Grodzka, Wysokiego Mazowieckiego- opiekun P. A. Jamiołkowska i Sokół – opiekun P.H. Szczegryn. Pozostałe drużyny : Szepietowo, Kołaki Kościelne, Czyżew i Ostrów Mazowiecka otrzymały pamiątkowe dyplomy i podziękowania.  Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody dzięki sponsorom – Staroście Wysokomazowieckiemu, miejscowej Parafii, Bankowi Spółdzielczemu w Sokołach, Wójtowi Gminy Sokoły oraz Radzie Rodziców, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy.

Uczniowie naszych szkół wykazali się wielkimi talentami plastycznymi oraz rozległą wiedzą dotyczącą Patrona  - św. Jana Pawła II.  Wystawa prac dostępna jest na szkolnej stronie www.szkolasokoly.republika.pl. Mamy nadzieję na spotkanie za rok w następnej edycji konkursu.

Hanna Grabowska

wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołach