Aktualności

VIII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego


 

Sprawozdanie z  VIII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji, która odbyła się 25 czerwca 2019 r.:

1)      Otwarcie sesji,

2)      Przyjęcie porządku obrad,

3)      Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji,

4)      Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami,

5)      Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami,

6)      Interpelacje i zapytania radnych,

7)      Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu wysokomazowieckiego w 2018 roku,

8)      Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2018 roku,

9)      Informacja o działalności gminnych spółek wodnych na terenie powiatu w 2018 roku,

10)  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w 2018 roku,

11)  Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018,

12)  Sprawozdanie z działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2018 roku,

13)  Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na 2019 rok (od dnia 1 sierpnia 2019r.),

b)      ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu wysokomazowieckiego od dnia 1 września 2019 roku,

c)      zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

d)      zmiany  uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej  prognozy finansowej powiatu wysokomazowieckiego na lata 2019-2022,

e)      udzielenia dotacji celowej na realizację zadania „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”.

14)  Sprawy różne,

15)  Zamknięcie obrad.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej relacji z VIII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego na naszym kanale YouTube.